Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, voor een sociale innovatie!  

Eindversie: december 2016. Laatste bijwerking: augustus 2018.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een tijd, waarin de samenleving sterk verandert en er op veel gebieden veranderingen en ontwikkelingen plaatsvinden. De effecten daarvan op gedrag en opvattingen van mensen verschillen per generatie, maar heeft in ieder geval invloed op de ontwikkeling van hun identiteit. Vooral de ‘nieuwe’ generatie - de nu 55 tot 75-jarigen en geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig - toont over het algemeen een fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl. Ze ambieert een meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen, maar ook een actief samen optrekken in ‘clubs’, netwerken of leefgemeenschappen. Het is een
leefstijl waarmee je altijd ‘midden in de samenleving’ staat.

'Bewegen-Sporten' en 'Leren-Ontwikkelen' zijn de pijlers hiervan. Door veel, regelmatig, optimaal te bewegen en ontwikkelen word je slimmer en functioneer je beter. Op deze site treft u een 'handleiding voor actief, gezond en zinvol leven'. Deze is bedoeld voor de jeugd, de volwassene en - hier vooral - de 55-plusser.

Samenwerkend beleven, leren, ontwikkelen én optimaal presteren en ervaren, is dé uitdaging in deze tijd! Aan ‘clubs’ van leeftijdgenoten is steeds meer behoefte. 
OLDACTION is in 2009 deze sociale innovatie van ‘actieve leefstijlontwikkeling op een breed front’ gaan promoten. Het is zelf een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en in combinatie daarmee met actieve leefstijlontwikkeling. Het project liep tot eind 2016. Uitgangspunten, ontwikkeling en resultaat treft u hier aan. Onze ideeën zijn lokaal én landelijk via internet en in persoonlijke contacten verspreid. 
Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van vele 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties proberen te inspireren.  
We beschrijven 'wat en hoe' de nieuwe generatie leven, sporten en ontwikkelen ‘anders’ kan of wil doen. Samen regelen en ontwikkelen doen ze bijvoorbeeld vooral in kleine ‘clubs’ van vier tot twaalf personen, binnen of buiten bestaande verenigingen of organisaties. Dat kan zijn als … sportclub, reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé of hobbyclub …... Deelnemen aan een 55-plus ‘sportclub’ (maar het geldt ook voor elke andere 'club') betekent het volgende totaalplaatje (van kenmerken of opvattingen) realiseren......

 

’Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen optimaal ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen. Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een ‘goed omgaan’ met de verschillen van elkaar. Die groep kan bestaan uit…… mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De kwaliteit van de groep en het ‘omgaan met elkaar’  hangt af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring’.

Eind december 2016 zijn op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.  
Het praktische deel van het project is in december 2016 afgerond. Bijstellingen op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen én voortschrijdende praktische ervaring en inzichten zijn tot en met juni 2018 uitgevoerd. Het bijwerken van de site gaat nog door. Zie de verschillende 'versieaanduidingen' bij de links. Voor een leesleidraad zie hierna
de LEESWIJZER.

Ermelo, augustus 2018
dr. Edwin Timmers, projectleider en eindredacteur OLDACTION-site.