OA-Ontwikkelgroep
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

OLDACTION - Ontwikkelgroep  - Eindversie: december 2016
 

.... was een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie. Een 'club' van (oud-)vakleraren LO, (oud-) opleiders van Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO's)/ Instituten voor Sportstudies opleiders of hbo- en mbo- opleidingen, die in de periode van 2009 tot en met 2016 het project '55-plus Sport & Leefstijl' hebben gepromoot en aan een kennisbasis voor de site www.oldaction.nl hebben gezorgd. Allen hebben een hbo- en enkelen een universitaire opleiding. Samen vormen ze de ‘club’: OLDACTION die welzijns- en sportorganisaties, (aanstaande) coördinatoren, kartrekkers, leefstijlcoaches en opleiders of opleidingsteams adviseert over het regelen en ontwikkelen van '55-plus Sport & Leefstijl-clubs'. Kenmerken van die clubs zijn: zelfstandigheid, maatwerk, optimale ontwikkeling, begeleiding van elkaar en een mix aan deelnemers van verschillende niveaus, interesses en achtergronden. Veel ontwikkelaar-onderzoekers zijn zelf ook actief als kartrekker, coördinator en/of leefstijlcoach (geweest).

De ontwikkelgroep onderschreef de OLDACTION-visie en missie over ‘actief leven, sporten en ontwikkelen’ zoals deze in eerste instantie in ‘Sport op Maat (2010) en ‘Activo’s doen het ‘anders’ ….(2012)’ is beschreven. Iedereen heeft deze op eigen wijze en in verschillende mate zelf in de praktijk toegepast. Sommigen van ons zijn met pensioen, anderen zijn nog beroepsmatig actief. Allen hebben de intentie een 'leven lang' te blijven ‘werken, ontwikkelen, zorgen en ontspannen'. Zo investeer je blijvend in jezelf, in de relaties met anderen, in omgevingen en in het inspireren van anderen. De kennisbasis is een opbrengst van dit project en het ontwikkelingswerk en is op deze site in theorie en praktijk beschreven.

Vele kartrekkers, coördinatoren, leefstijlcoaches en opleiders van mbo en hbo-opleidingen hebben ons vanaf 2010 deelgenoot gemaakt van hun ervaringen met 'onze visie en missie'. En….vele leden van de ontwikkelgroep hebben in de afgelopen jaren en op verschillende momenten hun op- en aanmerkingen over (delen van) het concept gegeven. Beide groepen vormen nu samen de OLDACTION-‘club’ die een 'beweging' c.q. 'sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl’ vorm en inhoud geven. Velen hebben ook bijgedragen aan: evaluaties of rapportages van lokale ontwikkelingsonderzoeken; uitvoeren van masterthesissen of ontwikkelingsonderzoeken op het werk- en leefgebied van ’55-plus Sport & Leefstijl’; begeleiding van mbo of hbo- studenten in dit werkveld of hulp bij de implementatie van een specifiek 55-plus programma; het opzetten van marketingplannen voor clubvorming door 55-plussers; door contacten met sportbonden of belangenorganisaties en het geven van adviezen bij het promoten van de OLDACTION 'visie en missie'. 
Wat nog niet is gerealiseerd zijn filmpjes over 55-plus activiteiten’, beelden van verschillende ‘wijzen van deelnemen’, leefstijlvoorbeelden of voorbeelden van activerende omgevings- of samenwerkingsvormen’. Mogelijk te realiseren in een vervolgproject. Beelden kunnen de veelheid aan woorden verduidelijken of vervangen. Misschien een uitdaging voor u?

We hebben de OLDACTION-visie en missie, in theorie, praktijk, lokaal en landelijk aangepakt. Het ontwikkelingsonderzoek is hiervan een
onderdeel. Dat is in 2016 afgerond. Onze aanpak, organisatie en resultaten zijn beschreven bij  WERKWIJZE OA-CLUB
De site blijft ook na 2016 ‘in de lucht’ en zal bij nieuwe ontwikkelingen of verandering in opvattingen worden bijgewerkt. Voor verdere informatie kunt u via
 info@oldaction.nl contact met de projectleider-siteredacteur opnemen.


Samenstelling van de OLDACTION- ontwikkelgroep .....

Dr. Edwin Timmers , projectleider en site-redactie, Ermelo.
Drs. Bert Boetes. Epe
Piet van Dortmont Oosterhout
Gerard Frijling Grouw
Matty Kantebeen Woubrugge 
Goos Karsten Harderwijk
Joop Kools Goes
Drs. Jan Koster Sittard ....tot januari 2016
Drs. Rinus Pecht Deurne
Wijnand Pijnakker Son en Breugel
Herman Rotting Enschede
Henk Schuster Haren
Joop Westplate 's Heer Hendrikskinderen
Drs. Gé Doorenbosch Duizel
Drs.Nico Cok Culemborg
Ben Halle Arnhem ...tot januari 2016
Robbert Plass Nijmegen


In aanvang bestaat de ontwikkelgroep
uit zeven vakleraren LO, waarvan twee met een aanvullende universitaire opleiding hebben. Verder vijf vakleraren LO in MBO waarvan twee een aanvullende universitaire opleiding hebben, vier vakleraren LO/opleiders op HBO/ALO waarvan een met aanvullende universitaire opleiding en gepromoveerd is, twee hogeschooldocenten waarvan een ook vakleraar LO is geweest. Van deze groep zijn drie personen nog beroepsmatig actief. Overigens zijn allen nog steeds ‘aan het werk’ binnen 'hun vrij te besteden tijd'.
De kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches zijn MBvO-begeleiders, CIOS/S&B-afgestudeerden, combinatiefunctionarissen (dus ook hbo'ers, ervaren (oud) sporttrainers, (oud) fysiotherapeuten en (oud) vakleraren Lichamelijke Opvoeding c.q. opleiders van lerarenopleidingen LO. De twee laatste groepen zijn - zoals we hebben ervaren - het beste in staat de sport- en op beleven, leren en ontwikkelen gerichte aanpak binnen een naar niveau vaak sterk heterogene groep te realiseren. Maatwerk, optimaal samenwerkend leren en ontwikkelen en het autonoom begeleidend handelen is hen – door opleiding en ervaring – dan ook het beste toevertrouwd. 

Verantwoording
De verantwoording van onze 'clubactiviteiten' treft u aan in het ontwikkelingsonderzoek (zowel in opzet als rapportage) ...  
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 1- Opzet tot 2010OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 2- Opzet t/m 2016OA- Ontwikkelingsstrategie 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 3- Rapportage 2010 t/m 2016 ,   OA- Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009-2013 - Ermelo . 

Voor toepassing hiervan in praktijk. zie
VOORBEELD CLUBVORMING.
In Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen
 zijn onze publicaties en projecten over ‘actief leren onderwijzen’ te vinden, die aan de basis van ons project hebben gestaan. Voor informatie over onze basispublicaties voor '55-plus Sport & Leefstijl' zie: Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl (2010) & Basisboek ALO2- Activo's ....etc. voor 55-plus Sport & Leefstijl (2012). 

Derde- en vierdejaars van mbo en hbo- opleidingen die actief (willen) zijn op het gebied van 55-Sport & Leefstijl, vinden een gratis te downloaden informatiepakket in
(ORG) Samenwerking met mbo & hbo opleidingen

Kartrekkers en anderen kunnen de eigen ontwikkeling bevorderen door het volgen van
(ORG) 'Leidraad Zelfontwikkeling' voor kartrekker en/of coördinator .

Onze doelgroep is die van de 55-plussers in naar aard verschillende 'clubs' en in het bijzonder de kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches. De informatie richt zich daarnaast ook op opleiders en studenten van mbo- en hbo- opleidingen.

 

Maré-didakt bewegingsmaterialenBaekelandstraat 4, 8013 ND Zwolle. Marslanden E5. Tel. 038-466 02 16 / 038-466 03 10. Mail: info@mare-didakt.nl
OLDACTION beveelt u dit bedrijf van harte aan. Ook ….omdat ze materiaal op-maat van een doelgroep kunnen leveren en u daarbij advies kunnen geven.

Voor alle kleine sportmaterialen en alle doelgroepen
Of het nu bij sport op school is, bij een sportvereniging, een therapeutische, een ziekenhuis of recreatieve instelling, zonder geschikte hulpmiddelen zit er geen beweging in. Elke sport en elk spel heeft weer zijn eigen specifieke attributen. En Maré-didakt heeft ze, allemaal. De reguliere sportmaterialen, maar ook tal van - vaak zelf ontwikkelde – Maré-specials. Solide kwaliteitsmaterialen, die jarenlang meegaan. En waarmee u overal mensen in beweging brengt. Momenteel leveren we jaarlijks zo'n honderdduizend sport- en spelartikelen aan het onderwijs, sportverenigingen, therapeutische instellingen, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, recreatie, midIife sporters en senioren.

Advies van een collega-vakleraar LO
Maré-didakt is in 1983 opgericht door gymnastiekleraren. We wilden af van de beperkingen van de reguliere leveranciers en in plaats daarvan innoverende sportmaterialen bieden, toegespitst op de bewegingsbehoeften van de verschillende doelgroepen. Daarnaast wilden we afnemers bewust maken van de vele toepassingsmogelijkheden van de verschillende materialen. Een beetje eigenwijs zijn we daarin wel. Maar dat biedt u tal van voordelen.
De wat eigenzinnige aanpak van Maré-didakt heeft zich inmiddels overtuigend bewezen. Heel belangrijk voor u is dat we weten waarover we praten. We zijn nog steeds meer collega's dan verkopers. We ontwikkelen zelf nieuwe sport- en spelmaterialen. Werken vaak samen met de Academies voor Lichamelijke Opvoeding. Door hechte samenwerking met mensen uit het veld en docenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding hebben we een groot aantal nieuwe producten en activiteiten kunnen introduceren. Hetgeen ook onderwijsvernieuwing in het veld bleek te stimuleren. We kunnen dus gemakkelijk met u meedenken. Bij alle Maré-specials krijgt u bovendien een leerstofbrochure. De in de praktijk opgedane ervaringen omtrent toepassingen zijn daarin uitgebreid beschreven. Ze zijn - tegen kostprijs - overigens ook los verkrijgbaar.

De scherpste tarieven en getoetst in de praktijk
We leveren tegen de scherpste tarieven; U betaalt meestal zelfs minder dan elders. Dat komt o.a. doordat we scherp kunnen inkopen. En intussen zijn we continu op zoek naar nieuwe materialen die nog beter aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Wat Maré-didakt beweegt is immers mensen weer plezier in bewegen geven en begeleiders aan vernieuwende ideeën helpen. 
Nieuwe artikelen worden altijd eerst uitgebreid uitgeprobeerd door collega's. Onze artikelen worden ook na introductie regelmatig op kwaliteit en duurzaamheid getest en in de dagelijkse praktijk getoetst. Ook u kunt zich bij ons melden om nieuwe materialen uit te proberen. Daarnaast letten we natuurlijk op het milieu. En we proberen bijvoorbeeld producten uit kinderarbeid te mijden. Onze Baden voetballen hebben een expliciet 'no child or slave labor' certificaat. Van andere artikelen is dit helaas (nog) niet altijd bekend.

Al 30 jaar een begrip
Maré-didakt is in 1983 opgericht door gymnastiekleraren. We wilden af van de beperkingen van de reguliere leveranciers en in plaats daarvan innoverende materialen bieden, toegespitst op de bewegingsbehoeften van de verschillende doelgroepen. We hebben inmiddels veel navolgers gevonden. Door hechte samenwerking met mensen uit het veld en docenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding hebben we een groot aantal nieuwe producten en activiteiten kunnen introduceren. Hetgeen ook onderwijsvernieuwing in het veld bleek te stimuleren.
In kleine of spelmaterialen lopen we al bijna 30 jaar voorop. Daarnaast richten we ons nog steeds op de bewustwording van de vele toepassingsmogelijkheden van de verschillende materialen. De wat eigenzinnige aanpak van Maré-didakt heeft zich inmiddels overtuigend bewezen. 
Online bestellen is heel eenvoudig: u winkelt, klikt de aantallen en producten van uw keuze aan. Die komen in de winkelwagen. In de winkelwagen kunt u het BTW-bedrag zien en de aantallen simpel veranderen. Klaar met winkelen? Dan geeft u uw e-mailadres en naam op als u al een account hebt. De adresgegevens en aflevergegevens verschijnen automatisch. Nog geen account? Dan worden deze gegevens gevraagd. Klaar? Dan kunt u nog aangeven hoe u de bestelling geleverd wilt hebben: afhalen of verzenden.

Persoonlijk contact en tevredenheid
Een praktische kennismaking met persoonlijk contact geeft een betere indruk dan een plaatje. Wij laten u graag persoonlijk kennis maken met de nieuwe materialen, waardoor u zich een afgewogen oordeel kunt vormen. Maak een afspraak en kom naar onze showroom! We maken graag tijd voor goed advies.
Maré-didakt wil u graag tevreden zien. Mochten onze materialen toch niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u ze meestal, na telefonisch overleg, tegen retourkosten weer terugsturen. Ook problemen die zich later voordoen willen wij graag oplossen. Bel ons gerust!