Clubvorming
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Clubvorming  
Eindversie: december 2019


De theorie van CLUBVORMING treft u bij 
ACTIEVE LEEFSTIJL en ANDERS SPORTEN. Nu de praktijk. Hoe regelen en ontwikkelen we samen een ‘(55-plus)club’? Dat kan bijvoorbeeld een sportclub, een ontwikkelclub, studieclub, praat-, doe- of kenniscafé, een culturele of hobbyclub, een reisclub of een soos zijn. Een voorbeeld van ‘clubontwikkeling in praktijk’ is bij de volgende link: VOORBEELD CLUBVORMING te vinden. Het is lokaal toegepast voordat we het landelijk zijn gaan promoten. Dat gaat over verschillende 55-plus clubs die van 2009 tot en met 2013 in Ermelo hebben bestaan en …. deels nog steeds bestaan.
De ACTIEVE LEEFSTIJL voor de 55- tot 75-jarige is als volgt te typeren……    

‘Actief/initiatiefvol of ondernemend leven, sporten/bewegen, leren/ontwikkelen’ van de 55-plusser is van toepassing op het gebied van (vrijwilligers)werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling. Zowel jong als oud ambieert in deze tijd een actief, gezond en zinvol leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren en ontwikkelen nodig. Het te realiseren niveau is afhankelijk van de eigen ambities, competenties én verandermogelijkheden van omgeving(en). Actief ontwikkelen vereist een veelzijdige en veelvormige inhoud, een redelijk 'allround' willen functioneren en een actieve ‘wijze van deelnemen’. Sport of bewegen is één zo’n gebied dat een fysiek, sociaal en mentaal ontwikkelen én een optimaal presteren of ervaren mogelijk maakt. Het bepaalt het persoonlijk welbevinden en dat van een groep, waarin het functioneren plaatsvindt.  
Een actieve leefstijl floreert bij het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én het steeds weer investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (door coachen of begeleiden) plus het veranderen van omgevingen.
Samenwerkend leren in een ‘club’ zorgt voor inhoudelijke ontwikkeling (je gaat bijvoorbeeld beter samen volleyballen) én de ‘wijze van deelnemen’ (toenemende betrokkenheid). En uiteindelijk het actief participeren in de samenleving.
Handelen op deze manier is complex en vereist samenhang in ‘totaalplaatjes’ van wat je wilt ontwikkelen én waarover je qua fysieke én mentale coördinatie aan mogelijkheden bezit. Dat vereist slim handelen: begrijpen, integreren én toepassen van kennis en vaardigheden


Elke bijdrage of artikel is op een van de volgende leesniveaus beschreven…. *basisinfo, mbo- niveau=niveau 1 óf *verdiepende info, hbo- niveau=niveau 2. De aard van de tekst is op fundamenteel, plan- of praktijkniveau


De bedoeling van de volgende bijdragen is……
1.1
Organisatie en opzet van een 55 plus club Lees- en plan-/ praktijkniveau 1 voor een kartrekker, coördinator en/of leefstijlcoach. Voor de opzet en invulling van 'sportclubs' zie 'Sport op Maat' (2010): hoofdstuk 2 en 4. Dit boek kunt u aanschaffen of hier downloaden pdf-SOM . 
1.2 Voor clubvorming in het algemeen:
Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers. Dit artikel is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL. Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en 55-plusser.

2.1
Rol van kartrekker in praktijk Lees- en plan-/praktijkniveau 1 voor een kartrekker en 55-plusser.
Aan de basis van de verschillende rollen, zoals hier de kartrekker, ligt het vermogen jezelf professioneel te ontwikkelen. Daarvoor kunt u gebruik maken van  (ORG) 'Leidraad Zelfontwikkeling' voor kartrekker en/of coördinator . Te vinden bij WERKWIJZE OA-CLUB.
2.2
Rol van coördinator in praktijk Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor een coördinator.
2.3
Kansen voor een leefstijlcoach Lees- en plan-/praktijkniveau 1 voor een leefstijlcoach en/of 55-plusser.

2.4 Clubontwikkeling in fasen Ook een club kan zich ontwikkelen!  Lees- en plan-/praktijkniveau 1-2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.

2.5 Praktijkgericht onderzoek doen naar 'Meer Sport voor Ouderen'  Lees- en plan-/praktijkniveau 2 . Een taak voor kartrekker, coördinator en/of leefstijlcoach.

3.1
Zoeklicht op 55-plus Sport & Leefstijl Een beeld van de praktijk in een 55-plus sportclub, die de sociale innovatie ‘anders sporten’ in praktijk probeert te brengen. Artikel is ook te vinden bij WERKWIJZE OA-CLUB. Lees- en praktijkniveau 1 . Bedoeld (aanstaande) kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.

3.2 Optimaal, op maat of niveau ervaren en presteren , na je 55e! Artikel is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL. Lees- en planniveau 2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.

3.3 Sporten op maat & Omgaan met verschillen Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor 55-plusser, kartrekker en/of leefstijlcoach.

3.4 Sportvormontwikkeling in fasen Lees- en plan-/praktijkniveau 1-2 voor kartrekker en coördinator.