Literatuur
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

LITERATUUR 
Bijgewerkt tot en met december 2019

Voor dit laatste ‘boek’ - c.q. de OLDACTION-site - hebben we uiteindelijk van onderstaande bronnen gebruik gemaakt. Ze vormen de basis voor onze visie op 'actief leren onderwijzen' én 'actief (,gezond en zinvol) leven' van de nieuwe en toekomstige generatie 55-plussers. We ontlenen er opvattingen en handelingsaanbevelingen aan. In Sporten op maat (2010) en Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun vijftigste (2012) is een eerste toepassing hiervan beschreven. Bewegen/Sporten én Leren/Ontwikkelen zijn de twee pijlers van onze leefstijlpraktijktheorie. Deze site is in theorie en praktijk een vervolg op beide boeken.

De literatuur die is gebruikt voor de eerste twee boeken is voorzien van een (-) teken. De van een (*) voorziene literatuur is gebruikt voor de ontwikkeling van het concept Actief leven, sporten en ontwikkelen c.q. het project 55-plus Sport & Leefstijl.
Onderstaand zijn door u te downloaden pdf-bestanden van literatuur opgenomen, die in de afgelopen twintig jaar -van 1999 tot 2019- is gepubliceerd. Deze en de van een '(#)/onderstreping' voorziene literatuurbronnen zijn in dit geheel voor ons van 'fundamenteel' belang. 

De literatuur is hierna op de volgende wijze gerubriceerd: 1 Visie op bewegen, spelen en sporten . 2 Leren en ontwikkelen, presteren en trainen; bewegings- en sportdidactiek. 3 Eenheid van fysieke en mentale coördinatie. 4 Ontwikkelen van een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl. Op de site-eindversie van december 2018 kunnen door latere bronnen nog bijstellingen volgen.

Visie op bewegen, spelen en sporten!
-Bottenburg, M. van (2004). Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Meppel: Ten Brink.
-Bottenburg, M. van & Schuyt, C.J.M. (1996). De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC.NSF
-Breedveld, K., Poel, H. van der, Jong M. de, Collard, D.(2011). Beleidsdoorlichting Sport & Monitor sportbeleid 2006-2010. ’s-Hertogenbosch: Mulierinstituut. 
*Broad, W.(2013). Eerlijk over yoga. Amsterdam: Maven Publishing.
-Bult, P. (1994). Bewegingsopvoeding als evolutionair probleem. De ontwikkeling van programma’s voor LO en sport vanuit een evolutiebiologische visie. Haarlem: De Vrieseborch. 
*Bult, P. (2014). Spinoza, Darwin en de Natuur. Een evolutiefilosofische studie. Haren: Boomker.
-Crum, B.J. (1991). Over versporting van de samenleving. Reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Ministerie van VWS. Rijswijk.
-Dekkers, M. (2006). Lichamelijke oefening. Amsterdam/Antwerpen: Contact.
-Denk,H., Pasche, D. & Schaller, H.J. (2003). Handbuch Alterssport. Schorndorf: Hofmann Verlag. 
*Dool, R. den (2019). Deelname aan sport en bewegen door ouderen. Utrecht: Mulier Instituut.
-Greef, M. de, Stevens, M., Bult, P., Lemmink. K. & Rispens, P. (1997). Groninger Actief leven Model (GALM). Een sportstimuleringsstrategie voor sedentaire senioren. Haarlem: De Vrieseborch.
-Heer, W. de (2000). Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. Haarlem: De Vrieseborch.
-Jong, J. de (2009). The GALM effect study. Changes in physical activity, health and fitness of sedentary and underactive older adults aged 55-65.Universiteit van Groningen.
-Mulierinstituut, TNO, Fit for Life-projectgroep (2010). Dl 1. Sport, Bewegen en Ouderen. Van wetenschap naar praktijk. Dl 2. Marktonderzoek. Sport en Bewegen voor Ouderen. Dl 3. Visiedocument: Een leven lang bewegen en sporten door senioren. Dl.4. Bewegingsinterventie voor niet-westerse allochtone senioren. Nieuwegein: ARKO Sports Media.  
-#Rijsdorp, K. (1971). Gymnologie. Spectrum.
-Sociaal Cultureel Planbureau (2010a). Rapportage sport 2010. Sport: een leven lang. Den Haag/ ’s Hertogenbosch: SCP / Mulierinstituut. 
*SCP (2014). Rapportage Sport 2014. Den Haag/ 's-Hertogenbosch: SCP/ Mulier Instituut.
*SCP (2014). Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdbesteding aan sport. Den Haag: SCP.
*SCP (2018). Rapportage Sport 2018. Den Haag/Utrecht: SCP/ Mulier Instituut.
-Steenbergen, J. (2004). Grenzen aan de sport. Een theoretische analyse van het sportbegrip door de jaren heen. Maarssen: Elsevier. 
-Stegeman, H., Timmers, E & Beenen, J. (1984). Naar een werkplan bewegingsonderwijs. Hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen. Meppel: Ten Brink.
-Tamboer, J. & Steenbergen, J. (2000). Sportfilosofie. Leende: Damon. 
-Timmers, E & Stegeman, H (1999; 2004). Beleid in bewegen. Naar ontwikkelend bewegingsonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch.
#Timmers, E. (2009). Ontwikkelen van het (beter) leren en sporten op school: van 1970-2010. Over lijnen en relaties in de vakdidactiekontwikkeling van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland vanuit een bewegingsonderwijskundig perspectief. Nieuwegein: Arko Sports Media. Zie: te downloaden bestand: OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 

*Wagendorp, B. (2018). Vals spel. Nieuw licht op sport, macht en geld. Amsterdam: Ambo/Anthos.
*Wormhoudt, R., Teunissen J.W., Savelsbergh, G.(2012). Athletic skills model voor een optimale talentontwikkeling. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Leren en ontwikkelen, presteren en trainen. Bewegings- en sportdidactiek!
-#Bolhuis, S.M. (1995). Leren en veranderen bij volwassenen. Bussum, Coutinho.
-Bolhuis, S.M. & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer. 
*#Bos, A. (2017). Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het IK. Zeist: Christofoor.
-Bottenberg H.A. & Bottenberg, P.G. (2005). Trainingsleer van A tot Z. Sport, Anatomie, Fysiologie. Haarlem: De Vrieseborch.
-Breeuwsma G.(1994). De constructie van de levensloop. Amsterdam/ Meppel. 
*Crawford, M. (2016). De wereld buiten je hoofd. Een filosofie van de aandacht. Amsterdam: De Bezige Bij.
*#Giphart, R. & Vugt. M. van (2016). Mismatch. Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein. Amsterdam: Podium. 
*Helden, J. van der & Bekkering H. (2015). De lerende mens. Amsterdam: Boom.
-Heuvel, M. van den & Poel, H. van der (1999). Sport in Nederland. Een beleidsgerichte toekomstverkenning. Haarlem: De Vrieseborch. 
*Jarvis, P. (2012). Teaching, Learning and Education in Late Modernity. London/New York: Routledge.
*Jolles, J. (2016). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam: University Press.
-Kirchner, G. (1998). Seniorensport. Aachen. 
*#Klarus, R. & de Beer, F. (Red.; 2015). Waar, goed en schoon onderwijs. Leusden: ISVW Uitgevers.
-#Kirchner, G. & Schaller, H-J. (1996). Motorisches lernen im Alter. Grundlagen und Anwendungs-perspektiven. Aachen: Meyer & Meyer Verlag. 
*Korteweg, N. (2017). Een beter brein. Kan hersenwetenschap ons slimmer maken? Amsterdam: Atlas Contact.
*Kwa, C. (2017). Wat is waarheid? Basisboek wetenschapsfilosofie. Amsterdam: Boom.
-Lemmink, K. (1997). De Groninger fitheidstest voor ouderen. Haarlem: De Vrieseborch. 
*Meijlink, K. (2015). Denken over onderwijs. Budel: Damon.
-#Meusel, H. (1999). Sport für Ältere. Stuttgart: Schattauer.
-Lindert, C. van (Red.) (2009). Fit for Life: (on)bereikbaar doel? s‘-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut / Leiden: TNO
-#Mulder,T.(2009), De geboren aanpasser. Over hersenen, beweging en verandering. Utgever: Contact-Olympus. 
-NISB (2007). Lokale taskforce Sport en Bewegen voor 50-plussers. Nieuwegein: Arko Sports Media.
-NOC*NSF (1999). Een literatuurstudie over het sporten van ouderen (vanaf 40 jaar). ’s-Hertogenbosch. 
-Parreren, C.F. van (1981). Onderwijsproceskunde. Groningen: Wolters-Noordhoff.
*Post, G. (2016). Stalen zenuwen. Hoe topsporters presteren onder druk. Amsterdam: Maven Publishing.
-Pijning, H.F. (1985). Kwalitatieve motorische diagnostiek. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
-#Rijsdorp, K. (1971). Gymnologie. Utrecht: Het Spectrum.
-#Sociaal Cultureel Planbureau (2006a). Rapportage ouderen. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop van ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. 
-#Sociaal Cultureel Planbureau (2010a). Rapportage sport 2010. Sport: een leven lang.
Den Haag/’s Hertogenbosch: SCP / Mulierinstituut. 
*Stighel, S. van der (2016). Zo werkt aandacht. Amsterdam: Maven publishing.
*Strien, P.J. van (1986). Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal wetenschappelijk handelen. Assen: van Gorcum.
-Tamboer, J. (2004). Voetbal. Maarssen: Elsevier. 
* Tegmark, M. (2018). Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Amsterdam: Maven Publishing.
-#Timmers, E. (Red) (2005). Actief leren onderwijzen. Haarlem/Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Zie te downloaden bestand bij OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 

*Vlasman, Y.(2010). Leren en ontwikkelen van organisatie en individu. Het creëren van synergie tussen organisatiebelang en individuele behoeften. Soest: Nelissen.
*Withagen, R. (2013). Een bewogen fundament. De filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen. Rotterdam: 2010 Uitgevers.

Eenheid van fysieke en mentale coördinatie!
-Aamodt, S. & Wang, S. (2008). Het geheim van je brein. Waarom je wel je autosleutels kunt verliezen. Maar het autorijden nooit verleert! Utrecht/Antwerpen: Kosmos.
-#Aleman, A. (2012). Het seniorenbrein. De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste. Amsterdam: Atlas Contact.
*Aleman, A. (2017). Je brein de baas. Over de rol van bewust denken. Amsterdam: Atlas contact.
*#Arendt, A. (2013). Denken. Het leven van de geest. Zoetermeer: Klement.
-#Baltes, P.B., Reuter-Lorenz, P.A & Rösler, F.(2007). Lifespan development and the brain. The perspective of bicultural co-construcvism. Cambridge University Press.
-Baumeister, R.F. & Tierney, J. (2012). Wilskracht. De herontdekking van de grootste kracht van de mens. Amsterdam: Nieuwezijds.
-#Bolhuis, S.M. (1995). Leren en veranderen bij volwassenen. Bussum, Coutinho.
-#Bolhuis, S.M. & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer. Idem. 
*#Bos, A. (2014). Mijn brein denkt niet, ik wel. Zeist: Christofoor. 
*#Bos, A. (2017). Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het IK. Zeist: Christofoor.
*#Bregman, R. (2019). De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens. de Correspondent.nl
*Brughmans, I. (2012), De kunst van het paradoxale leven. Gebruik je tegenpolen als kracht. Tielt:Lanoo.
Zie ook www.dekunstvanhetparadoxaleleven.com
*#Brunia, K. (2015). Het brein. Van farao tot fMRI. Delft: Eburon.
*#Buskes, C. (2013). Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. Amsterdam: Nieuwezijds. 
-#Buytendijk, F.J.J. (1964). Algemene theorie der menselijke houding en beweging. Utrecht: Het Spectrum.
-#Buytendijk, F.J.J. (1965). Prolegomena van een antropologische fysiologie. Utrecht: Het Spectrum.
-Buytendijk, F.J.J. (1967). De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan. Utrecht: Het Spectrum.
*Chopra, D. & Tanzi, R. (2013). Superbrein. Nieuwe hersenwegen naar geluk en gezondheid. Amsterdam: Kosmos.
*Compernolle, T. (2014). Ontketen je brein. Hoe hyperconnectiviteit en multitasken je hersenen gijzelen en hoe je eraan kunt ontsnappen. Tiel: Lannoo.
-Comte-Sponville, A. (2008). De geest van het atheïsme. Kunnen we het zonder godsdienst stellen? Amsterdam: Atlas.
-Cornelis, A. (1995). Logica van het gevoel. Amsterdam: Essence. | 
*#Crevits, L.(2016). Word wie je bent. Brein, lichaam en omgeving in harmonie. Brussel: ASP.
-Csikszentmihalyi, M. (2007). Flow. Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom.
-Damasio, A. (2003). Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende brein. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
-#Damasio, A. (2010). Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam: Wereldbibliotheek. 
*Dennett, D.C. (2017). Van bacterie naar Bach en terug. De evolutie van de geest. Amsterdam: Atlas Contact.
-Dijksterhuis, A. (2009). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker. 
*Dijksterhuis, A. (2015). Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven. Amsterdam: Prometheus/ Bert Bakker. 
-#Draaisma, D. (2001). Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Groningen: Historische uitgeverij.
-Draaisma, D. (2008). De heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom. Groningen: Historische uitgeverij.
*Draaisma, D. (2010). Vergeetboek. Groningen: Historische uitgeverij.
*Draaisma, D. (2013). De dromenwever. Groningen: Historische uitgeverij.
-Fischer, A. (2010). De zin en onzin van emoties. Amsterdam: Bert Bakker. 
*Fresco, L.O.(2014). Kruibestuiving. Over kennis, kunst en het leven. Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker.
*#Giphart, R. & Vugt, M. van (2016). Mismatch. Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein. Amsterdam: Podium.
*Ginneken, J. van (2012). Het enthousiasmevirus. Hoe gevoelens zich explosief verspreiden nu iedereen online is. Amsterdam: Business Contact.
-#Goldberg, E. (2007). De wijsheidparadox. Hoe het verstand groeit terwijl de hersenen ouder worden. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
-#Goldberg, E. (2009). Het sturende brein. Onze hersenen in een complexe wereld. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
-Goleman, D. (1997). Emotionele intelligentie. Amsterdam: Contact.
-Heaversedge, J. & Halliwell, E. (2011). Mindfulness voor lichaam en geest. Houten: Spectrum. 
*Honing, H.J. (2018). Aap slaat maat. Op zoek naar de oorsprong van muzikaliteit. Nieuw Amsterdam.
*Hünneman, R. & Wildevuur, C. (Red.; 2008). Cognitie in kunst en wetenschap. Dimensies van het denken. Budel: Damon. 
 
*#Kahneman, D (2012). Ons feilbare denken. Amsterdam: Business Contact.
*Keizer,B. (2012). Waar blijft de ziel? Uitgever: Balans.
*Kolk H. (2012). Vrije wil is geen illusie. Hoe de hersenen ons vrijheid verschaffen. Amsterdam: bert Bakker.
-Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen. 
-Korthagen, F. & Nuijten, E. (2019). De kracht van reflectie. Een sleutel voor de ontwikkeling van leraren. Boom, Amsterdam.
-Kugel, J. (1969). Lichaamsplan, lichaamsbesef, lichaamsidee. Proefschrift RU Utrecht.
*Kwant, R.C. (1975). Mensbeelden in een pluriforme samenleving. Kluwer.
-#Laar, T.van de & Voerman, S.(2011). Vrije wil. Discussies over verantwoordelijk, zelfverwerkelijking en bewustzijn. Rotterdam: Lemniscaat.
*Lange, B. de (2012). Breinbewust leven, Dement worden? Vergeet het maar. Amsterdan: SWP.
*Leijenhorst, A.M. van (2018). Ambitieus ouder worden. Het beste komt nog. Leeuwarden: Elikser.
-#Mieras, M.(2009). Ben ik dat? Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. 
*#Monchy, C. de (2013). Het denkende lichaam. Interactie tussen lichaam, bewustzijn en het IK. Rotterdam: De Driehoek.
*Monchy, C. de (2016). De derde revolutie in de geneeskunde. De Driehoek.
*Mooij, J.J.A. (2012), Het morele domein. Over meervoudigheid in de moraal. Amsterdam: University Press.
*Nagel, T. (2014). Geest en Kosmos. Hou houdbaar is de neodarwinistische visie? Amsterdam: University Press.
-Neuvel, K. (2011). Tussen de oren. Hoe het lichaam de geest krijgt. Scriptum.
*Noë, A.(2009). We zijn toch geen brein? Waarom onze geest niet in ons hoofd zit, en andere lessen uit de biologie van het bewustzijn. Rotterdam: Lemniscaat. 
*Parreren, C.F. van (1988; 2008). Ontwikkelend onderwijs. Leuven/Voorburg: Acco.
*Peterson, J.B. (2019). Betekenis geven aan het leven. Atlas van onze mythen en motieven. Amsterdam: Promotheus.
-#Pinker, S. (2009). De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur. Olympus-Contact.
-Pot, A.M., Kuin, Y. & Vink, M. (Red.) (2006). Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom.
-#Prinz J.J. (2012). Beyond Human Nature. London: Penguin Books.
-#Ramachandran, V. (2011). Zo werkt ons brein echt. Wat fouten in de hersenen ons leren. Utrecht/Antwerpen: Kosmos.
*Roenneberg, T. (2012). Het innerlijk uurwerk. Alles over onze bioritmes. Amsterdam Voss.
*Rössler, B. (2018). Autonomie...een essay over het vervulde leven. Amsterdam: Boom.
-Robbins, A. (2008). Je ongekende vermogens. Utrecht/Antwerpen: Kosmos. 
*Scherder, E. (2014). Laat je hersenen niet zitten. Hoe lichaamsbeweging de hersenen jong houdt. Amsterdam: Atheneum- Polak & van Gennep.
-Sitskoorn, M. (2008). Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wil zijn. Amsterdam: Bert Bakker.
-Sitskoorn, M. (2010). Passies van het brein. Waarom zondigen zo verleidelijk is. Amsterdam: Bert Bakker.
-Swaab, D. (2010). We zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer. Contact.
-Taleb, N.N. (2009). Misleid door toeval. Over de rol van geluk in de economie en het leven. Amsterdam: Nieuwezijds.
*Taleb, N..N. (2012). Antifragiel. Dingen die baat hebben bij wanorde. Amsterdam: Nieuwezijds. 
-# Tamboer, J. (1985). Mensbeelden achter bewegingsbeelden. Haarlem: De Vrieseborch.
-Tamboer, J. (1989). Filosofie van de bewegingswetenschappen. Leiden: Martinus Nijhoff.
-Teilhard de Chardin, P. (1969). Het verschijnsel mens. Utrecht/Antwerpen: Het spectrum.
-#Timmers, E. & Mulder, M.J. (2006). Didactiek voor sport en bewegen. Haarlem/Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Te downloaden bestand bij OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 

-#Timmers, E. (2007). Voor applaus moet je het niet doen! Ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen! Haarlem/Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Te downloaden bestand bij OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 
*Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 
*Verhaeghe, P. (2015). Autoriteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
*Verhaeghe, P. (2018). Intimiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
*#Verhoeven, H. (2013). Oerganisatie. De evolutie van samenwerking, van mierenhoop
 tot mutinational
. Amsterdam: Maven Publishing
-Verkuylen, M. (2010). Identiteit en diversiteit. De tegenstellingen voorbij. Amsterdam: Pallas Publications.
-Verplaetse, J. (2011). Zonder vrije wil. Een filosofisch essay over verantwoordelijkheid. Amsterdam: Nieuwe Zijds.
-Voorsluis, B. (Red.; 2009). Filosoferen over eindeloos bewustzijn. Kampen: Ten Have.
-Vroon, P. (1989). Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen. Baarn: Ambo.
*Withagen, R. (2013). Een bewogen fundament. De filosofische grondslagen van de bewegings- wetenschappen. Rotterdam: 2010 Uitgevers.
*#Zee, van der (2012). Het vitale brein. Hoe de hersenen sterk en dynamisch te houden. Amsterdam: Bert Bakker.

Ontwikkelen van een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl!
-Achterhuis, H. (2010). De utopie van de vrije markt. Rotterdam: Lemniscaat. 
*#Achterhuis, H & Koning, N. (2014). De kunst van het vreedzaam vechten. Rotterdam: Lemniscaat.
*Adviescommissie Voltooid Leven (2016). Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. AcVL: Den Haag.
-Akker, J. van de, Gravemeyer, K., McKenney, S., Nieveen, N.(Eds., 2006). Educational Design Research. London: Routledge.
-Appelo, M. (2011). Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Boom. 
*Baardwijk, J. van & Rosmolen, R.(2015). Zin in de ouderdom. Skandalon, Vught.
-#Baars, J. (2007). Het nieuwe ouder worden. Paradoxen en perspectieven van leven in de tijd.
Amsterdam: SWP.
-Bade, T., Boos, M. & Leest, K. van der (2011). Meer groen om het lijf. Over gewicht, eten en een groene leefomgeving als kans. Arnhem: Triple E Productions. 
*Bavel, B. van (2018). De onzichtbare hand. Hoe markteconomieën opkomen en neergaan. Amsterdam: Promotheus.
-#Beauvoir, S. De (1987). De ouderdom. Maatschappelijke situatie van bejaarden en persoonlijke zingeving in de laatste levensfase. Utrecht: Erven J.Bijleveld.
-Béliveau R. (2007). Eten tegen kanker. Uitgever: Kosmos.
*#Bersselaar, V. van den (2011). Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen. Baarn: Coutinho.
-Bohlmeijer, E.T. & Westerhof, G.J. (2010). Op verhaal komen. Amsterdam: Boom.
-Bod, R. (2010). De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Amsterdam: Bert Bakker.
-#Bolhuis, S.M. & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer. Idem.
-Bor, J. (2011). Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie. Amsterdam: Bert Bakker. 
*#Bos, A. (2017). Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het IK. Zeist: Christofoor.
-Botton A. De (2009). Ode aan de arbeid. Uitgever: Atlas.
-Botton A. De (2011). Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids. Amsterdam/Antwerpen: Atlas.
-Botton A. De (2011b). Statusangst. Uitgever: Olympus.
-Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma.
-Bovens, M. & Wille, A.(2011). Diplomademocratie. Over de spanning tussen meritocratie en democratie. Amsterdam: Bert Bakker. 
*Brinkgreve, C. (2018). Het raadsel van goed en kwaad. Amsterdam: Atlas Contact.
*Broers, N. (2015). Achter Darwins horizon. Een religie voor atheïsten. Budel: Damon.
*Brooks, D. (2011). Het sociale dier. De verborgen oorsprong van liefde, karakter en succes. Amsterdam: Contact.
-Brug, J., Assema P. van, Lechner, L. (2008; Red.). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum.
-#Caluwé, L. de, & Vermaak, H. (2002). Leren veranderen. Een handboek voor de
veranderkundige. Deventer: Kluwer. 
*Chabot, B. (2017). Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar.
*#Christian, D. (2017). Big History. Het wetenschappelijk ontstaansverhaal van de mens, de wereld en het universum. Amsterdam: Maven Publishing.
*Cliteur, P. (2007). Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek. Amsterdam: De Arbeiderspers.
-Cloïn, M., Schols, M & Broek, A. van den (2010). Tijd op orde? Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger. Den Haag: SCP.
-Comte-Sponville, A. (2008). De geest van het atheïsme. Kunnen we het zonder godsdienst stellen? Amsterdam: Atlas.
-Coole, M. de & Verlaan, T. (Red.; 2010). Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak. Amsterdam: SWP.
-#Cornelis, A. (1995). Logica van het gevoel. Amsterdam: Essence.
*Derkx, P.(2011). Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden'. Een levensbeschouwelijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische levensverlenging. Brussel: VUBPress.
*Devisch, I. (2013). Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil. Antwerpen: De Bezige Bij.
-Dijk, P. van, Crul, H. & Tielen, G.(2010). De generatiecrisis. Kenmerken en kansen. Amsterdam: SWP. 
*Dijk, P. van (2018). Een wat als het de evolutie is. Een andere kijk op deze tijd. Zoetermeer: Lecturium.
-Dijstelbloem, H. (2010). Politiek vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische
samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
-Dochy, F., Heylen, L., & Mosselaer, H. van de (Red.).(2002). Assessment in onderwijs. Nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs. Utrecht: Lemma.
-Dohmen, J. & Baars, J.(Red.)(2010). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over
ouderdom. Amsterdam: Ambo.
*Dom, G.(2013). Bewegen en fit blijven. Den Haag: Consumentenbond.
*Dool, R. van den (2019). Deelname aan sport en bewegen door ouderen. Utrecht: Mulier Instituut.
-Draaisma, D. (2003). Metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen. Groningen: Historische uitgeverij.
-Droogers, A. (2010). Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids
voor vrije zingevers. Almere: Panthenon.
-Ester, P., Vinken, H., Diepstraten, I. (2008). Mijn generatie, tien jaar later. Generatiebesef,
jeugdervaringen en levenslopen in Nederland. Amsterdam: Rozenberg.
-Fischer, A. (2010). De zin en onzin van emoties. Uitgever: Bert Bakker.
-Foer, J. (2011). Het geheugenpaleis. De vergeten kunst van het onthouden. Amsterdam: De Bezige Bij.
*Fresco, L.O. (2012). Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Uitgever: Bert Bakker.
*Frissen, P. (2016). Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie. Amsterdam: Boom.
*Fukuyama, F. (2019). Identiteit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek. Amsterdam: Atlas Contact.
-Fullerton-Smith, J. (2007). The truth about food. Eerlijk over eten. Utrecht: Bruna uitgevers.
*Geels, M. & Opijnen, T. van (2013). Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en. Amsterdam: Maven publishing.
-Gennip, T. van (2009). Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden. Amsterdam: SWP. 
*Geraerts, E. (2016). Het nieuwe mentaal (in werk en privé). Lannoo.
-Goleman, D. (1997). Emotionele intelligentie. Amsterdam: Contact.
-Groesbeek, M.J. (2009). Duurzamer ondernemen. Amsterdam: Business Contact. 
*# Harari, Y.N. (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst. Amsterdam: Thomas Rap.
*# Harari, Y.N. (2018). Homo Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid. Amsterdam: Thomas Rap.
*# Harari, Y.N. (2018). 21 lessen voor de 21e eeuw. Amsterdam: Thomas Rap.
-Hart, H.’t, Dijk, J. van, Goede, M. de, Jansen, W., & Teunissen, J. (2001). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom.
*Hasegawa & Noronha (eds.; 2009). Asian business and management. Palgrave MacMillan.
-#Have, S. ten (2002). Voorbeeldig veranderen. Een kwestie van organiseren. Proefschrift
Universiteit Twente. Amsterdam: Nieuwezijds.
-Heijne, B. (2011). Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed. Amsterdam: De Bezige Bij. 
*Heijne, B. (2015). Kleine filosofie van de volmaakte mens. Prometheus.
-Hermans, H.J.M. & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives. The construction of meaning in psychotherapy. New York/London: Guilford Press.
*#Hofstede, G., Hofstede G.J.& Minkov, M.(2011). Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Contact.
*Hoogendijk, W & Rek W.de (2018). Leef als een beest. Stress, burnout en andere moderne tijd ziektes te lijf. Uitgever: Balans. 
*Hopkins, R.(2008). Het transitie handboek. Van olieafhankelijkheid naar lokale veerkracht. Utrecht: Jan van Arkel.
-Houben,P. (2009). Interactief levensloopbeleid. Vensters en gereedschap om de tweede
levenshelft vorm te geven. Amsterdam: SWP.
*Huijer, M. (2011/2015). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Zoetermeer: Klement/Boom.
-Huizinga, J. (1938; 1955; 2008; 2010). Homo Ludens. Proeve ener bepaling van het spelelement der cultuur. Amsterdam: University Press.
-Hünneman, R. & Wildevuur, C. (Red.; 2008). Cognitie in kunst en wetenschap. Dimensies van het denken. Budel: DAMON.
*Jackson, T (2011). Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet. Utrecht: Jan van Arkel.
-Jardine, L. (2011). Hoe Homo Ludens voortleeft. Van Huizinga tot Zemon Davis en daarna. Amsterdam/Rotterdan: Promotheus/NRC Handelsblad. 
*Katan, M. (2016) Voedingsmythes. Over valse hoop en nodeloze vrees. Amsterdam: Bert Bakker.
*# Kennedy, J.C. (2017). Een beknopte geschiedenis van Nederland. Amsterdam: Prometheus.
-Kleinlugtenbelt, D. (2009). Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven. Budel: Damon. 
*Klomp, K, Wobben, S, Kleijer, J. (2016). Handboek betekenisvol ondernemen. Het gat in de maatschappij (en niet ... in de markt). Amsterdam: Business Contact.
-Knaster, M (1996). Luister naar je lichaam. Handboek lichaamsgerichte therapieën. Haarlem: Altamira-Becht.
-Knook, D. & Ulrich, H. (2003). De kracht van je leven. Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad.
-Kok, F. & Scholtens, B. (2011). Gezond eten gewoon doen. Goede voeding volgens de wetenschap. Uitgever: Bert Bakker.
-Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen.
*Krauss, L. (2012). Universum uit het niets. Waarom er iets is in plaats van niets. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
-Kreijll, C.F. & Knaap, A.G.A.C. (Red.; 2004). Ons eten gemeten. Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland. Bilthoven: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu: Bohn Stafleu Van Loghum.
-Krogt, F.J. van der (2007). Organiseren van leerwegen. Rotterdam: Performa.
*Kuitert, H. (2011). Alles behalve kennis. Afkicken van de Godgeleerdheid en opnieuw beginnen. Ten Have.
-Lange, F. de (2007). De mythe van het voltooide leven: over de oude dag van morgen. Zoetermeer: Meinema.
-Laverack, G. (2004). Health promotion practice. Power and empowerment. London: Thousand Oakes-New Delhi-Sage Publications.
-Lemaire, T. (2010). De val van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang. Amsterdam: Ambo.
-Levering, B. & Smeyers, P. (Red.) (1999). Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek. Amsterdam: Boom. Over kwalitatief zelfonderzoek doen.
-Lucassen, L. & Lucassen, J. (2011). Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie. Amsterdam: Bert Bakker. 
*Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn. Amsterdam: Atlas Contact.
*Madsbjerg, C. (2017). Filosofie in een tijd van big data. Utrecht: Ten Have.
*Mak, G. (2012). Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika. Amsterdam: Atlas Contact. 
*Mak, G. (2019). Grote verwachtingen in Europa 1999-2019.
*Marckx, P. (2017). Jonger ouder worden. Antwerpen: Houtekiet.
*Mensvoort, K. van (2019). Next nature. Waarom technologie onze natuurlijke toekomst is. Amsterdam: Maven Publishing.
*Neuvel, K. (2014). Alzheimer. Biografie van een ziekte. Amsterdam: Podium.
-Maso, I., & Smaling, A. (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam:Boom. 
*Mayer-Schönberger, V. & Ramge, T. (2018). De data economie. Amsterdam: Maven Publishing.
-Morrison, V., Bennett, P. (2010). Gezondheidspsychologie. Uitgever: Pearson Education Benelux.
-Mul, J. de (2011). Paniek in de polder. Polytiek en populisme in Nederland. Zoetermeer: Klement. 
*O'Connell, M. (2018). De mensmachine. Hoe we de dood kunnen overleven. Amsterdam: Podium.
*Oderwald, A. (2014). De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde. Utrecht; De Tijdstroom.
*Philps, A. (2011). In onbalans. Over de psychoanalyse en een evenwichtig leven. Amsterdam: Ambo.
*Piketty,T. (2015). Kapitaal in de 21e eeuw. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.
*Pleij, H. (2017). Moet nog steeds kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit. Amsterdam: Prometheus.
*Polder J., Kooiker S. & Lucht F. van der (2012). De gezondheidsepidemie. Waarom wij gezonder én zieker worden. Amsterdam: Reed Business.
-PWC (2010). HealthCast The customization of diagnosis care and cure. Amsterdam: Price Waterhouse Coopers Nederland.
-Peursen, G.A. van (1994). Lichaam- Ziel- Geest. Inleiding tot een wijsgerige antropologie. Utrecht: Erven J. Bijleveld. 
*Putters, K. (2014). Rijkgeschakeerd: Op weg naar de participatiesamenleving. Den Haag: SCP. 
*Putters, K. (2018). Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving. Den Haag: SCP.
*Putters, K. (2019), Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving. Amsterdam: Promotheus.
*Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2011). Tegenkracht organiseren. Lessen uit de kredietcrisis. Den Haag:RMO.
-Rademakers, L. (2003). Filosofie van de vrije tijd. Budel: Damon.
*Reybrouck, D. van (2013). Tegen verkiezingen. Amsterdam: De Bezige Bij.
*Rotmans, J. (2012). In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Boxtel: Aeneas.
*Rotmans, J. 
et al. (2015). Verandering van tijdperk. Nederland kantelt. Boxtel: Aeneas
*Rozendal, S. (2019). Warme aarde, koel hoofd. Kanttekeningen bij de energietransitie. Amsterdam: Atlas Contact.
*Sandel, M.J. (2012). Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking. Ten Have.
*Savater, F. (2013). Ethiek nu! Een filosofie voor het moderne leven. Utrecht: Bijleveld.
*Schaik, C. van & Michel, K.(2016). Het oerboek van de mens. Balans.
*Schenk, A. & van den Dungen (2011). ‘Je tweede jeugd begint nu’. House of Knowledge. 
*Schermer, M., Boenink, M. & Meynen, G. (Red.; 2013). Komt een filosoof bij de dokter. Denken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw, Amsterdam: Boom.
-Servan-Schreiber, D. (2008). Antikanker. Een nieuwe levensstijl. Utrecht/Antwerpen: Kosmos uitgevers. 
*Schnitzler, H. (2015). Het digitale proletariaat. Amsterdam: De Bezige Bij.
*Schulte Nordholt, H.'(2015). China & de barbaren. Amsterdam: Querido.
-Shin, A. & Cooney, T.M. (2006). Psychological well-being in mid to late life: the role of generativity development and parent-child relationships across the lifespan. International Journal of behavioral development, 30: 410-421.
*Sloterdijk, P. (2011). Je moet je leven veranderen. Over antropotechniek. Amsterdam: Boom.
-#Sociaal Cultureel Planbureau (2006a). Rapportage ouderen. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop van ouderen. Den Haag: SCP. 
-#Sociaal Cultureel Planbureau (2006b). Investeren in vermogen. Sociaal en cultureel rapport 2006. Den Haag: SCP.
-#Sociaal Cultureel Planbureau (2010b). Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Den Haag: SCP. 
*Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Verenigd in verandering. Grote maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen in de Nederlandse civil society. Den Haag: SCP. 
*SCP/ Putters (2014). Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Den Haag: SCP.
*Sociaal Cultureel Planbureau (2015). De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: SCP.
*Sociaal Cultureel Planbureau/ Vermey & Gieling (2016a). De dorpse doe-democratie. Lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners. Den Haag: SCP.
*Sociaal Cultureel Planbureau-Atria/ Portegrijs, Cloin, Roodsaz, Olsthoorn (2016b). Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: SCP.
*Sociaal Cultureel Planbureau/ Tiessen-Raaphorst & van den Broek (2016c). Sport & Cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening. Den Haag: SCP.
*Sociaal Cultureel Planbureau-Platform31/Vermeij & Engbersen (2017). Oud worden in Nederland. Den Haag: SCP
*SCP/ Putters (2017b). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP.
*SCP/ Roeters (2018). Alle ballen in de lucht. Tijdbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven. Den Haag: SCP.
*SCP/ Tiessen-Raaphorst et al. (2019). Kansen op sportieve groei? Een verklarend model voor sportdeelname. Den Haag: SCP.
-Sools, A. (2010). De ontwikkeling van narratieve competenties. Bijdrage aan een onderzoeksmethodologie voor de bestudering van gezond leven. Utrecht: Universiteit van Humanistiek. 
*Staatscommissie parlementair stelsel (2018). Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtstaat in balans. Amsterdam: Boom.
*Stiglitz, J.E. (2016). De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt. Amsterdam: Polak & van Gennep.
-#Stuurman, S (2009). De uitvinding van de mensheid. Uitgever: Bert Bakker.
-Swanborn, P.G. (1999). Evalueren. Amsterdam: Boom.
-Swanborn, P.G. (2000). Casestudy’s. Wat, wanneer en hoe? Amsterdam/Meppel: Boom. 
*Tegmark, M. (2018). Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Amsterdam: Marven Publishing.
-Terra, J & Quix, F. (2010). De sportmarkt van de toekomst. Onderzoek naar de
mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel. Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 
*Teule G. (red; 2016). Pierre Teilhard de Chardin. Een man van geest en toekomst. Uitgeverij: Aspekt.
*Teulings, C. e.a.(2011). Europa in crises. Het centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone. Amsterdam: Balans.
-The, A.M. (2009). Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland. Amsterdam: Thoeris.
-#Timmers, E. (2003), ‘Krachtig’ opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs. Een
onderzoek naar de effecten van een ‘krachtige’ leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding. Proefschrift. Haarlem: De Vrieseborch. Te downloaden bestand bij OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 

-#Timmers, E. (2007). Voor applaus moet je het niet doen! Ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen! Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Zie te downloaden bestand bij OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 
-#Timmers, E. (2010). Sport op maat. Handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100e. Nieuwegein: ARKO Sports Media. Zie kernpunten en te downloaden bestand bij  Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl
-#Timmers, E. (2012). Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e . Een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling . Nieuwegein: ARKO Sports Media. Zie kernpunten en te downloaden bestand bij Basisboek ALO2- Activo's ....etc. voor 55-plus Sport & Leefstijl
*Tongeren, P. van (2012). Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. Zoetermeer: Klement.
-Verbeek, P-P (2011). De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur. Rotterdam: Lemniscaat.
-Valstar, E. (2008). Voedingsinterventie bij kanker. Uitgever: Strengholt United Media.
-Verbeek, D. & Haan, J.de (2011). Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis. Den Haag: SCP.
*Verbrugge, A (2007). Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift. SUN.
-Verkuylen, M. (2010). Identiteit en diversiteit. De tegenstellingen voorbij. Amsterdam: Pallas Publications.
*Verlaan, T. & M. de Coole (Red.; 2012). Ouder worden in de 21e eeuw. Amsterdam: SWP.
-Vermeend, W. (2009). De wij economie. De opkomst van de wij economie en de ondergang van de ik economie. Amsterdam: Lebowski.
-Vermetten, Y.J., Vermunt J.D., & Lodewijks, H.G. (2002). Powerful learning environments? How university students differ in their response to instructional measures. Learning and Instruction, 12, 263-284.
-Voorsluis, B. (Red.; 2009). Filosoferen over eindeloos bewustzijn. Kampen: Ten Have.
-Walburg, J.A. (2010). Jong van geest. Optimistisch ouder worden is geen kunst. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
*Westendorp, R. (2014). Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam: Atlas Contact.
*Westendorp, R. & Bodegom, D. van ( 2015). Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen. Amsterdam: Atlas Contact.
-#Westerhof, G. & Bohlmeijer, E. (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom
-#Wierdsma, A.F.M. & Swierenga J. (2002). Lerend organiseren. Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen: Stenfert-Kroese.
-Winkelaar, P. (2009). Zingeving en wereldbeschouwing. Utrecht: De Tijdstroom.
-Zimbardo, P. & Boyd, J. (2009). De tijdparadox. Ontdek wat je relatie met tijd zegt over je persoonlijkheid. Utrecht/Antwerpen: Kosmos.
-Zwart, C. & Middel, B.(2005). Omvormen van jezelf en de wereld om je heen. Een uitnodiging tot de ontwikkelkunde. Assen: Van Gorcum.