Voorbeeld Clubvorming
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Voorbeeld van 55-plus clubvorming 
Eindversie: december 2016 

Alle onderstaande bijdragen c.q. artikelen zijn beschreven op: ….'lees- en praktijkniveau 1' voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of de 55-plusser zelf.

Bij deze link wordt CLUBVORMING in praktijk en als voorbeeld beschreven. Op elk moment in je leven - en zeker vanaf je 55e jaar - is het goed je af te vragen: presteer en ervaar ik optimaal? Maak ik 'voldoende gebruik' van mijn mogelijkheden, competenties, kwaliteiten c.q. talenten? De keuze van een bepaalde 55-plus club, van een activiteit en ‘wijze van deelnemen’, zijn daarvoor belangrijk. We zijn van 2009 tot en met 2015 in Ermelo nagegaan, hoe we dat samen en zo optimaal mogelijk vorm en inhoud kunnen geven.
Interesseonderzoek naar het 'nieuwe' of ‘anders’ sporten en leven van de 55-plusser vereist vooral lokaal een onderzoek naar (sport)ervaringen van de doelgroep. Een behoefteonderzoek plus een onderzoek naar de lokale (sport)mogelijkheden en de kwaliteit daarvan. Inventariserend dus. Verder gaat het om de inhoudelijke ontwikkeling van de clubs in de loop van een bepaalde periode (na minimaal een of twee jaar). Een lokaal of landelijk ontwikkelingsonderzoek. De onderzoeken leveren de basis voor clubvormingsbeleid. Ze zijn door ons ook gebruikt voor het schrijven van 'Sport Op Maat' (2010). Op basis van honderd interviews is (een inventariserend) onderzoek gedaan naar de sportmogelijkheden in Ermelo. Daaraan is een kwaliteitsbeoordeling gekoppeld en is verder een lokaal ontwikkelingsonderzoek uitgevoerd naar proces en resultaat van de ontwikkeling van 55-plus sport- en studieclubs. Ze zijn hierna te vinden. 
Opzet en rapportage van een breed en landelijk ontwikkelingsonderzoek is te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL of WERKWIJZE OA-CLUB.

Deze link omvat de volgende bijdragen ….
1 Organisatie Sporten Op Maat - 2009 t/m 2015 

2
Kwaliteit van sportmogelijkheden in Ermelo e.o.


3 Optimaal sporten op maat. Een lokaal project van 2013 t/m 2015   

4
55-plus ontwikkel- of studieclubs. Een lokaal project van 2011 t/m 2013 

5
Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009 t/m 2013 in Ermelo
(juni 2013).