4 Denksporten
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Denksporten

Denksport is voor alle leeftijden en vooral recreatief-belevingsgericht van aard. De dominante motieven kunnen zijn: het willen presteren, de spanning, het showen hoe vaardig je bent en het samen spelen. Cognitief handelen is de basis van denksporten. Dat zijn spellen die een beroep doen op visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie en/of strategisch handelen. Soms is het mogelijk die spellen te combineren met enige fysieke activiteit zoals levend schaken. Hierbij worden schaakstukken al staande verplaatst. Meestal wordt dit buiten gedaan. Er zijn geen specifieke spellen in het algemeen voor ouderen in de handel. Er is ook geen vraag naar. Sommige spellen stellen meer eisen aan het denkvermogen dan andere en het is juist voor ouderen van belang hun denkvermogen voortdurend op de proef te stellen. Zie hs. 5.3.

Er zijn kaartspellen, bordspellen, geheugenspellen, puzzels en computergames die de voorgaande vormen hebben. De cognitieve moeilijkheidsgraad van een spel is aan te duiden als enig (C1), redelijk (C2) en veel (C3).
 
 
C1
C2
C3
Kaartspel: klaverjassen en canasta
Kaartspel: bridge
Kaart- en dobbelspelen
 
X
 
X
 
X
X
Schuifspel: sjoelen
Mikspel: tafelvoetbal
X
X
 
 
Bordspel: dammen
Bordspel: (levend) schaken
Bordspel: Go
 
 
X
X
 
 
X
Computergames en cd-roms met op visuele waarnemingen gebaseerde strategieën
 
X
 
X
 
Geheugenspel: Mastermind of Rubik’s Cube
Geheugenspel: (levend) Stratego
Geheugenspel: Triviant
Woordvormingsspel: Yahtzee
Woordvormingsspel : Scrabble
Getalvormingsspel: RummiKub
 
X
 
 
 
X
X
 
X
X
 
 
 
 
X
Cijferpuzzels zoals Sudoku
Woordpuzzels
Afbeeldingspuzzels
 
 
X
X
X
X
X
X
X