Stand van zaken over het ánders sporten ná je 35e in Ermelo.'
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Kwaliteit van sportmogelijkheden in Ermelo e.o.

In de hierna volgende korte typering van een sportvorm per sportvereniging (SV = erkende sportbond gerelateerde vereniging), commerciële sportorganisatie (CSO= met winstoogmerk) of private sportclub (SC= ontstaan door particulier initiatief) gaat het steeds om het reguliere sportaanbod.
Per sportgebied is aangegeven tot ongeveer welke leeftijd de sportvormen uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens volgt een kenmerkende typering van de ideale sportsituatie voor de 35 plusser en de 55 plusser. Dat ideaal kan variëren van nul tot vijf punten.

Voor de 35 plusser.
1. Is de sportvorm als eindvorm in inspanning te doseren? 2. Wordt door taken- of positieverdeling rekening gehouden met onderlinge verschillen in sportniveau (is er sprake van maatwerk)? 3. Is maximaal presteren op verschillende niveaus mogelijk? 4. Is de intentie van de groep op beleven en ontwikkelen gericht door trainer en groep samen? 5. Is de instelling op het sporten in afwisseling competitief-wedstrijdgericht en recreatief-belevingsgericht?
 
Voor de 55 plusser. 1. Is de sportvorm veranderbaar om op maat sporten mogelijk te maken? 2. Wordt er rekening gehouden met verschillen in sportniveau, de gewenste optimale inspanning en de manier waarop kan worden gesport (bv. sporten voor de gezelligheid of om te presteren)? 3. Is zelfstandig samen (kartrekker en groep) organiseren en beleven, leren, ontwikkelen mogelijk? 4. Is de intentie van de groep vooral gericht op het goed omgaan met de verschillen van elkaar en samenwerking? 5. Is de overheersende instelling op het sporten recreatief en belevingsgericht met behoud van het sportgericht presteren?


Atletieksporten (tot 65-75 jaar) 
Balspelsporten: doelspelen (tot 65-75 jaar) 
Balspelsporten: mikspelen (tot 95 jaar)
Balspelsporten: trefvlakspelen en slag- en loopspelen (tot 75 jaar) 
Danssporten of Bewegen op muziek (tot 80 jaar) 
Denksporten (tot 95 jaar) 
Evenwichtssporten (tot 55-65 jaar) en fietssporten (tot 85 jaar)
Fitness-sporten (tot 75 jaar)
Gemotoriseerde sporten (tot 65 jaar)
Gymnastiek en turnen (tot 75 jaar)
Klim- en meditatieve sporten (respectievelijk tot 55 en 85 jaar) 
Ruitersporten (tot 65-75 jaar) 
Sport voor mensen met fysieke beperkingen (tot 75 jaar)
Vecht- of zelfverdedigingssporten (tot 65 jaar) 
Wandelsporten (tot 95 jaar) 
Watersporten (tot 65-75 jaar) 
Zwemsporten (tot 85 jaar)