Danssporten of Bewegen op muziek (tot 80 jaar)
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Danssporten of Bewegen op muziek (tot 80 jaar)

HAPPY LINEDANCERS (SC), Internet: www.happylinedancers.nl.
Plaats: De Leemkuul. Leeftijd varieert van 30 tot 70 jaar. Het vindt op donderdagavond plaats. Het is een recreatief, groeps- en instructiegericht gebeuren. Inspanning is gemiddeld. Clubscore voor 35+ = 3 en 55+ = 2.
Line dance (SC). Inl. mw. R.Vliek, tel.559309.
Voor 55 plussers, mannen en vrouwen: cursus van twaalf lessen. Deelname kan op elk niveau. Het is een recreatief, groeps- en instructiegericht gebeuren Plaats: Triade. Clubscore voor 55+ = 2.
Moderne dans. SPARTA (SV). Jazz dance, Jazzgymnastiek en Sport-Fit op muziek voor 45 tot 60jarigen. Zie bij ‘Gymnastiek en Turnen’. Clubscore voor 35+ = 3 en 55+ = 2.
Dans- en theaterstudio ANNEMIEK BAIS (CSO), Internet: www.dansentheaterstudio.nl 
Jazzdans, moderne dans, musical/theater (dans, zang, toneel). Dansen gebeurt in leeftijdsgroepen en is recreatief. Er kan aan demonstraties worden deelgenomen. Instructiegericht en ieder op eigen niveau. De inspanning is optimaal. Deelnemers zijn nu tot 60 jaar bij dansen en tot 50 jaar bij musicals. Dat kan tot 80 jaar worden (verdeeld in leeftijdsgroepen) als er belangstelling voor is. Clubscore voor 35+ = 3 en 55+ = 2.
Internationale dans-volksdansen. BALLAMUS SIMUS (SV). Inl. mw.B.Groenewold, tel. 557818.
Plaats: De Dialoog. Deelnemers variëren in leeftijd van ongeveer 50-70 jaar. Er wordt een heel seizoen op woensdagavond gedanst met uitzondering van de schoolvakanties. Het is een recreatief en instructiegericht gebeuren. De inspanning is gemiddeld. Er worden jaarlijks enkele demonstraties gegeven. Clubscore voor 55+ = 3. 
Internationale dans-volksdansen SWO (SC). Plaats: De Baanveger. Op vrijdagochtend. Voor 55+ . Iedereen kan deelnemen. Het is vooral een recreatief gebeuren. Aanpak is groeps- en instructiegericht. Inspanning is gemiddeld. Clubscore voor 55+ = 3.
Stijldansen SWO (SC). Plaats: De Baanveger. Op woensdag- en vrijdagavond. Voor 65+. Iedereen kan deelnemen. Het is vooral een recreatief gebeuren. De aanpak is groeps- en instructiegericht. Inspanning is optimaal. Clubscore voor 55+ = 3.