Denksporten (tot 95 jaar)
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Denksporten (tot 95 jaar)

Bridge. Stichting Bridge leren (CSO): Internet: www.bridgeleren.nl
Leren bridgen kan in twee series van elke 12 lessen vorm krijgen. Er vinden cursussen plaats in Ermelo, Putten en Nijkerk. Een oefenclub waarbij je bridge speelt met spelers van gelijke sterkte zorgt voor een goede overgang naar een bridgeclub. Je kunt er twee jaar aan deelnemen.  
Bridge. A LA CARTE (SV). Inl. E.Beukenhorst, tel. 353561.
Deelname is mogelijk voor 55 jarigen en ouder. De vereniging is vooral op gezelligheid gericht en bridged op een redelijk niveau. Zonder bridge-ervaring of wanneer dat te lang geleden is, is het advies: volg de cursus ‘Stichting bridge leren’ (zie eerder). Jaarlijks gaat de club er een weekend op uit. 
Bridgeclub ERMELO (SV). Inl. mw. L.Versluis-Hokke, tel. 562665. 
Deelname vanaf 40 jaar wordt toegejuicht. Deelnemers zijn voornamelijk in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. De vereniging is lid van de bridgebond. Er wordt wekelijks ’s avonds en regionaal competitie gespeeld. Dat vindt vooral in Apeldoorn plaats. Advies is eerst een cursus bridge van de Volksuniversiteit of van de ‘Stichting bridge leren’ (zie eerder) te volgen. Indien acht of twaalf nieuwe deelnemers zich melden kan de vereniging voor een leertraject zorgen. De contributie bedraagt €90 inclusief bondslidmaatschap. 
Bridge. UP AND DOWN-SWO (SC). Voor 55+ elke dinsdag. Plaats: De Baanveger.
Dammen. PDC (SV). Inl. Jaap van de Werfhorst, Putten, tel.357353.
De leeftijd varieert van 50 tot ongeveer 70 jaar. Er wordt een keer per week ’s avonds intern gespeeld. Er is een niveau-indeling, maar spelers van verschillende niveaus kunnen ook tegen elkaar spelen. Regionaal is ook deelname aan wedstrijden op zaterdag mogelijk. Het gaat om het plezierig samen spelen.  
Dammen SWO (SC). Plaats: De Baanveger. Elke dinsdag- en vrijdagmiddag. Voor 65+.
Canasta SWO (SC). Plaats: Orangerie op dinsdagochtend. Voor 65+. 
Klaverjassen SWO (SC). Plaats: De Baanveger. Elke dinsdagavond. Voor 65+
Schaken. VELUWS SCHAAKGENOOTSCHAP (SV). Inl.C.Petersen, Putten, tel.357717.
Er wordt in Ermelo gespeeld. Op dinsdagavond is de clubavond en wordt er onderling en tegen andere teams gespeeld. Er wordt op speelsterkte in een laddercompetitie tegen elkaar gespeeld. Er is geen onderscheid in leeftijd. Er zijn vier competitieteams. De contributie bedraagt €90 per jaar. Er is een zomerstop. 
Schaken SWO (SC). Plaats: De Baanveger. Voor 65+ op woensdagmiddag.