Sport voor gehandicapten (tot 75 jaar)
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Sporten voor mensen met fysieke beperkingen (tot 75 jaar)

DEVEDO (SV) . Internet: www.Devedo.nl
Het gaat om mensen met fysieke beperkingen. De vereniging is nu vooral gericht op wedstrijd-rolstoelbasketbal en recreatief zwemmen. Plaats: sporthal Calluna. Als er belangstelling voor is, is rolstoel-badminton, rolstoel-tafeltennis of zitvolleybal mogelijk. Er zullen in het komend jaar instuiven met verschillende activiteiten worden georganiseerd. De aanpak is groeps- en instructiegericht. De inspanning varieert van gemiddeld tot optimaal. Clubscore voor 35+ = 4 en 55+ = 3.
Zie voetbal. HORST (SV) voor visueel en geestelijk gehandicapten. De aanpak is individu- en instructiegericht. De inspanning is gemiddeld.
Zie internationaal dansen/volksdansen. BALLAMUS SIMUS (SV). Inl. mw. B.Groenewold, tel. 557818. Blinden en visueel gehandicapten kunnen deze activiteit op maandagavond in De Schakel doen. De aanpak is individu- en instructiegericht. De inspanning is optimaal.  
Stichting SPORT PLUS (SC). Internet: www.steunfonds-salem.nl
Voor volwassenen worden long- en kankerrevalidatietrajecten aangeboden onder de noemer ‘Herstel en balans’. Deze beogen de conditie te verbeteren en bestaat uit gymnastiek en spel. Er is ook een aparte zwemgroep in Calluna actief die aquarobics en aquajogging combineert. Een groep bestaat uit acht tot twaalf deelnemers. Het revalidatietraject duurt drie maanden, twee tot drie keer per week. Je oefent op eigen niveau onder deskundige leiding en je krijgt informatie over omgaan met stress, voeding en weer aan het werk gaan. Je kunt hieraan deelnemen op advies van de huisarts, wanneer behandelingen zijn afgerond en er een goede kans op herstel is. Zie verder www.herstelenbalans.nl. Zorgverzekeraars nemen vaak een deel van de kosten voor hun rekening. De aanpak is groeps- en individugericht. De inspanning is gemiddeld.
HARTENTROEF (SC). Inl. mw.M.van Bavel, tel. 564939.
Groep (ex-)hartpatiënten sporten wekelijks. Gericht op conditieverbetering en spel. Het krijgen van zelfvertrouwen en met elkaar delen van probleemoplossingen krijgen aandacht. Instructiegericht en optimale inspanning staan centraal. Elke deelnemer heeft een calamiteitendossier voor noodgevallen. Ehbso/reanimatiefaciliteiten zijn beschikbaar. Zorgverzekeraars nemen vaak een deel van de kosten voor hun rekening. De aanpak is groeps- en individugericht. De inspanning is gemiddeld. Clubscore voor 55+ = 4.
Verdere informatie....
Doel
Het opnieuw ontdekken van uw grenzen en mogelijkheden; het opbouwen van zelfvertrouwen na hartinfarct, hartoperatie of andere hartproblemen. Veel mensen zijn na een hartinfarct of hartoperatie nog heel onzeker. Door het sporten bij Hartentroef zien ze hoe lotgenoten daar mee om gaan, kunnen ze ervaringen uitwisselen en merken ze dat er nog heel veel kan. Daarnaast leren ze door het sporten hun grenzen te kennen en daar beter mee om te gaan. De praktijk wijst uit dat het sporten bij Hartentroef een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van de leden.
Voor wie
Alle dames en heren, ongeacht hun leeftijd, die op een positieve manier met hun hartproblemen willen omgaan. Uit Ermelo, Harderwijk, Putten en directe omgeving.
Wij bieden
  • Deskundige begeleiding
  • Veilige omgeving met calamiteitenplan en mogelijkheid tot reanimeren
  • Therapeutisch recreatief bezig zijn d.m.v. sport en spel
  • Ruimte om in eigen tempo en naar eigen kunnen mee te doen
  • Gelegenheid tot uitwisselen van ervaringen, gesprek mét en steun ván lotgenoten
  • Een gezellige groep mensen, allen met hartproblemen
    Wij vragen: eerlijkheid met betrekking tot eigen kunnen; niets moet, alles mag. Voordat u komt sporten overleg met uw cardioloog en/of huisarts.

Algemene informatie
De vereniging is opgericht in 1989 voor (ex)hartpatiënten om onder leiding van gekwalificeerde sportinstructeurs c.q.     
fysiotherapeuten wekelijks te sporten. 
De vereniging heeft momenteel ongeveer 50 leden. We sporten in drie groepen.
Het programma is gevarieerd en omvat onder meer warming-up, sport en spel. De vereniging is aangesloten bij de   
Vereniging “De Hart en Vaatgroep”.
De sportleiders dienen de kwalificatie van cios-sportleider, vakleerkracht   
lichamelijke opvoeding of fysiotherapeut met specialisatie hartrevalidatie te bezitten.
We zijn bekend bij de cardiologen
en de fysiotherapeuten van de hartrevalidatie in het St.Jansdal. Wij zien deze vorm van sport als vervolg op de
fysiotherapie in het ziekenhuis. 
De sportactiviteiten vinden plaats op dinsdagavond van 18.30u tot 19.30u. Woensdagavond van 18.30u tot 19.30u 
of 
van 19.30u tot 20.30u. In de kerstvakantie en in de zomermaanden juli en augustus is er geen sport. Het vindt plaats in de kleine sporthal, van 't Keerpunt, op het terrein van ’s Heerenloo, Nieuwekamp te Ermelo. Vervoer kan na overleg eventueel geregeld worden.
Het lidmaatschap van Hartentroef bedraagt € 11,- per maand of € 132,- per jaar. De contributie dient vóóraf betaald te worden. Dit kan maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Als men een bepaalde periode niet kan sporten en men heeft daarvoor een goede reden, dan kan in overleg met het bestuur een regeling over de betaling getroffen worden. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan graag schriftelijk aan de secretaris.

STICHTING VISCENTRUM voor gehandicapten (SV). In Abcoude, Inl. 0294 283609. Voor bezoekafspraken de beheerder: hr. Waanders, tel. 06 12954672. Bedoeld voor lichamelijk en beperkt geestelijk gehandicapten van alle leeftijden. Deelname is kosteloos. Hengels en aas worden beschikbaar gesteld. Zo ook hulp bij het vissen zelf. Er is in Fort Abcoude een paviljoen waar eten en drinken te krijgen is. Het ontspannen bezig zijn in de buitenlucht is het belangrijkste. De inspanning is laag.