Optimaal 'sporten op maat' van 2013 t/m 2015

Hierna volgt een voorbeeld van een sportprogramma-op-maat, dat hier voor het vierde seizoen in Ermelo werd aangeboden. SWO – Stichting Welzijn Ouderen - coördineert samen met de gemeente, en met ingang van 1 juni 2014, een beweeg- en sportprogramma. OLDACTION-Ermelo promoot en ondersteunt de opzet van nieuwe 55-plus sportclubs binnen en buiten het verband van sportverenigingen. OA is een club van onder andere oud vakleraren Lichamelijke Opvoeding, sportleiders en sporttrainers, die op lokaal, regionaal en landelijk niveau het sporten en de actieve leefstijlontwikkeling van 50-55-plussers stimuleert. Dat gebeurt in samenwerking met welzijnsorganisaties, sportverenigingen, commerciële sportorganisaties en private sportclubs.  

Veel sportverenigingen bieden hun gevorderde sporters met een redelijke conditie de mogelijkheid aan om onderling te sporten en/of deel te nemen aan een competitie. Voor beginners in zo’n sport is die drempel te hoog. Op maat sporten – door het aanpassen van sportregels - ontbreekt. Een overzicht van deze vorm van veteranensport in Ermelo treft u op deze site aan. 
Ons beeld van het 'nieuwe' sporten van de 55 tot 75-jarige is als volgt.

…’Ik wil sporten omdat ik deze sportvorm uitdagend en plezierig vind. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragende’ te coachen, maar alleen als je dat zelf wilt.
‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Voldoende intensief sporten en in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving’. 

SWO coördineert het beweeg- en sportgebeuren in Ermelo. Maarten Morren (vakleraar LO) is als combinatiefunctionaris daar nadrukkelijk bij betrokken.


Duursport wandelen en nordic walken

1. Club LIGTHART. Wandelen (50-85 jaar). Zaterdag vanaf 9 uur vanaf TRIADE (parkeerplaats). Gemiddelde wandelsnelheid 4-5 km/u; duur 2 uur. Informatie: Jan Ligthart. De club wandelt het hele jaar door. Deelname is gratis. Opgave bij de kartrekker. Ook in 2015.

 

2. Club ADAM. Lokale wandelclub(50-85). Woensdag vanaf 8.45 uur te beginnen met koffie bij iemand thuis. Gemiddelde wandelsnelheid 5-5½ km/u; duur 3 uur (10 tot 12 km) inclusief pauze halverwege. Kartrekker: Meindert Adam. Het is een mixclub van mannen en vrouwen. De club wandelt vrijwel het hele jaar door. Deelname is gratis. Opgave bij de kartrekker. Ook in 2015.

   

3. Club PUL- Regionale wandelclub (50-85). Om de twee maanden wordt deelgenomen aan een regionale wandeltocht. Gemiddelde wandelsnelheid 5-5½ km/u; afstand 20-25 km. Kartrekker: Wim Pul. Kosten: inschrijfgeld wandeltocht en eventueel reiskosten. Tochten zijn op zaterdag of zondag in: september, november, januari, maart, mei en begin juli. Het is een trainingsmogelijkheid voor bv. de Apeldoornse of Nijmeegse Vierdaagse. Opgave bij de kartrekker. Ook in 2015.

 

4. Club ten N&S- Nordic walking van Fineke ten Napel en Anja Sollie. Het Nordic walken vindt plaats in samenwerking met wintersportvereniging ‘De Keiski’. Fineke geeft op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur het NW aan een ‘rustig-aan’ groepje. We doen het rustig aan omdat de meesten een beperking hebben door bv.COPD, rugproblemen, leeftijd of Parkinson. We stoppen regelmatig en doen oefeningen. We lopen steeds in een andere omgeving. De deelnemers krijgen een schema met startplaatsen. Er wordt altijd na afloop koffie of thee gedronken bij een bankje in de buitenlucht of bv. Boshuis Drie. Deze zomer lopen we door met wie wil voor €4.- per keer of €60.- tot half september! Daarna beginnen de 25 lessen voor de skivereniging. Kijk hiervoor op de site www.keiski.nl
Anja Sollie geeft het NW op de donderdag- en vrijdagochtend. Deze groepen lopen pittiger en is voor de sportieve oudere.
Voor nadere informatie of opgave, kartrekker: Fineke ten Napel, Bilderdijklaan 24, 3852 BK Ermelo.
Ook in 2015.

 

Duursport fietsen

5. Wielervereniging VWV.Fietsen (50-70). Maandag vanaf 9.00 uur (groep 1) met racefietsen. Helm verplicht. Afstand 60-100 km; gem. snelheid 28 km/u. Vanaf 9.30 uur (groep 2) met racefietsen. Helm verplicht. Afstand 40-60 km; gem. snelheid 25 km/u. Bestaande groep. Start vanaf hoek Sportlaan/Paul Krugerweg. De groepen rijden het hele jaar door. U kunt op elk moment deelnemen. Deelname is gratis. Opgave bij de kartrekker: Harrie van Ooijen. Ook in 2015.  

 

6. Club PUL-ADAM. Fietsclub (50-85) op vrijdagmiddag vanaf 14 uur op fiets naar keuze. Afstand: 35-45 km en met een gemiddelde snelheid 20-22 km/u. Indien daarvoor belangstelling is – en voldoende deelnemers – kan op de laatste vrijdag van de maand op twee afstanden naar keuze worden gefietst. Die tweede afstand is langer: 45-55 km. Gemiddelde snelheid hetzelfde. Die groep start om 13 uur. Start: bij PINEL-Raadhuisplein. Kartrekkers: Wim Pul en Meindert Adam. De groep rijdt vrijwel het hele jaar door. Deelname is gratis. Opgave bij een van de kartrekkers. Ook in 2015.    

Duursporten oriënteringslopen en schaatsen

7.Club PPvdA/MINOR oriënteringslopen (50-70).Een loopsport met kaart en kompas over een parkoers, waarbij op ieder ingetekend punt op een kaart een controlepost te vinden is. Je kunt het parkoers op een eigen manier afleggen: hardlopend of wandelend. Het kan zowel voor je plezier als voor een wedstrijd worden gedaan. Voor meer informatie zie www.nolb.nl en opgave bij kartrekker: Peter Pince van der Aa. Ook in 2015.

 

8.Club PPvdA-schaatsen(50-70).Een mooie voorbereiding op het natuurijsseizoen kun je opdoen op de kunstijsbaan in Biddinghuizen. Het is veel leuker en gemakkelijker op de grote 5 km-baan te rijden dan rondjes te maken op een 400 meterbaan (kan trouwens daar ook). Zodra de baan open is - eind november - gaan we met een groepje ’s avonds schaatsen. De baan is verlicht en de kosten zijn maar €6,- per keer. We beginnen vroeg in de avond (18.00 u. op maandag of vrijdag) en keren tegen 20.00 u. weer huiswaarts. Je kunt wat aanwijzingen krijgen over je techniek, als je dat wilt. Het accent ligt op het rijden van 5 of 6 rondjes. Meer informatie en opgave bij kartrekker: Peter Pince van der Aa. Ook in 2015.

 

Balsporten

1 Club HORST Tafeltennisclub 1(55-85). Maandag van 19-20 uur in de kantine van de HORST. Materiaal is beschikbaar. Er is een bestaande mixgroep van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Kartrekkers: Maarten Morren en Edwin Timmers. Deelname is gratis. Ook in 2015 & 2016.


2 Club HORST Tafeltennisclub 2 (55-85). Woensdag van 19-20 uur in de kantine van de HORST. Materiaal is beschikbaar. Er wordt een nieuwe mixgroep van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden gevormd. Kartrekker: Maarten Morren. Deelname is gratis. Opgave bij de kartrekker
. Ook in 2015 & 2016.


3 LTV IRMINLOO. Voor tennis ben je nooit te oud. Als zelfstandige activiteit of als onderdeel van 4C.


4 Club HORST-IRMINLOO - Omnibalsporten (50-85). Hiervoor zijn minimaal twaalf spelers nodig. Vraag daarom ook uw buren of vrienden. Het is een gevarieerd sportspelprogramma waarvan de onderdelen om de drie maanden wisselen. Plaats: sporthal TRIADE (en INRMINLOO), op donderdagochtend en een nog nader te bepalen tijdstip.

A Indoorsoftbal. Spelmateriaal zoals handschoenen e.d. is beschikbaar. We spelen in kleine teams van zes spelers (twee slagmensen en vier veldspelers) en met aangepaste regels.

B Floorball (of unihockey). We spelen in kleine partijen vier tegen vier. Hockeysticks zijn beschikbaar. Voor informatie over floorball: www.nefub.nl .  
C Tennis (bij IRMINLOO) of volleybal. Bij volleybal spelen vier tegen vier op een kleiner speelveld met zo nodig individuele regels voor balbehandeling. 

We spelen vanaf medio september tot medio december en van medio januari maart t/m juni. Contributie is in twee delen gesplitst van elk €25 (?). Kartrekker(s): Maarten Morren en Karin Heijnen Opgave bij hen. Nog niet van start gegaan vanwege te weinig deelnemers. Zoek contact met kartrekkers.  

 

5 Club EFC/HORST-(kleinterrein)voetbal voor dames vanaf 50 en heren vanaf 55 tot 65 jaar. Het is bedoeld voor oud-voetballers maar ook voor hen die het voetballen nog willen leren. We spelen onderling vier tegen vier. Spel- en speelregels worden op de individuele mogelijkheden van de deelnemers afgestemd. Maandag van 19-20 uur op het terrein van vvHORST of EFC. Start in de tweede week van september tot en met eind november en van februari tot en met april. Er wordt een nieuwe groep gevormd, waarvoor minimaal acht tot tien deelnemers nodig zijn. Nodig dus ook uw buren, vrienden en kennissen uit. Gebruik bij voorkeur (zaal)voetbalschoenen. Deelname is gratis.
Informatie en opgave bij: Maarten Morren (HORST)
of Jan Peet (EFC). Vanwege te weinig deelnemers niet opgestart. Voorlopig geen 'aanbod'.

6. Club CAMERON. Badminton (50-75). Dinsdag van 10-11 in TRIADE. Informatie en opgave bij de kartrekker: Ben Cameron. Speelperiode: september t/m mei. De eerste tien weken is voor kennismaking. Racket en shuttles zijn beschikbaar. Kosten voor die periode: €30. Ga je door, dan is de contributie voor de rest van het seizoen: €65. De speeltijd wordt dan van 11-12 uur. Ook in 2015.  

Gymnastiek

1 FITESSE. Sportgymnastiek (55-85) omvat: jongleren, balanceren op vaste en bewegende grondvlakken, coöperatieve spelen en floorball, bewegen op muziek en conditiegymnastiek (50-85 jaar). Maandag van 10-11 uur in TRIADE. Kartrekker: Gert Weijenberg. Er is contributie verschuldigd. Informatie en opgave bij SWO-Anniek Sterk: Email: a.sterk@swoermelo.nl . Ook in 2015 & 2016.

 

2 Club KWAKMAN. Gymnastiek als Chi Neng Qigong (55-95). De activiteit omvat langzame eenvoudige bewegingen die doordacht worden uitgevoerd. Het bewegen is op afwisseling van ontspanning en spanning gericht. Plaats: Gymzaal bewegingsagogie landgoed ’s Heerenloo. Op dinsdag van 17.00-18.00 uur. Per kwartaal is er een workshop voor beginners op zaterdagmorgen. Een lichamelijke beperking is geen belemmering. Regelmatige beoefening draagt bij aan een gezonde leefstijl. Draagmakkelijk zittende kleding en schoenen met dunne zolen. Kosten: bij een jaarabonnement: € 5,50 per les. Zie ook www.chineng-ermelo.nl. Ook in 2015 & 2016. 

Omnizelfverdediging

1 Club ? (wordt bij voldoende belangstelling geregeld). ZELFVERDEDIGING (55-75 jaar). Bij een kampsport is het in balans blijven of iemand onder controle houden van belang. Het is een combinatie van meerdere vechtportvormen: judo, jiu jitsu en boksen. Aanvals- en verdedigingsacties worden op een speelse, ontspannen manier en op maat toegepast. Zowel mannen als vrouwen kunnen eraan deelnemen. Zoals dat ook bij de schooljeugd gebeurt. De essentie van de sportvorm blijft, maar de uitvoering is aan de doelgroep aangepast. Judo’en is een vechtspel ‘op de grond’ met vooral houdgrepen en ‘staand’ een spel met vooral been- en heupworpen. Je leert hoe je in balans kunt blijven, maar ook goed kunt vallen. Bij boksen is het (net) raken van hoofd of romp van de partner de kern. De aanpassing is: het stoten gebeurt ontspannen en flitsend, tijdens het stoten sta je stil en op armlengte afstand van je partner.

De activiteit vindt plaats in een sportcentrum in Ermelo of Putten op een zaterdagochtend. Tijdstip wordt in overleg vastgesteld. Het is een nieuw te vormen groep van minimaal tien deelnemers. De hoogte van de contributie hangt af van het aantal deelnemers en zal ongeveer twee keer €30 voor een heel seizoen bedragen.  Vanwege te weinig deelnemers niet opgestart. Wordt voorlopig niet aangeboden.

Watersport. Kano’en-kajakken bij ‘De Dolfijnen’ in Harderwijk.

Geniet u van het sportief bezig zijn op het water in de mooie natuur? Van een sport die zowel individueel is uit te voeren als in groepsverband? Dan is kajakken mogelijk iets voor u!
Kanovereniging Dolfijnen in Harderwijk laat u graag kennismaken met deze unieke watersport op de mooiste waterwegen die Nederland rijk is. En mogelijk zelfs daar buiten!


Waarom is kajakken geschikt voor u als 55+er? Vijf argumenten op een rijtje.

·         Met een kleine basisinstructie is de sport niet blessure gevoelig

·         De sport is zo uitdagend te maken als u zelf wil, passend bij uw eigen wensen en mogelijkheden. U kunt de uitdaging zoeken in het soort kajak en het soort water dat u bevaart en uiteraard de afstanden en de intensiteit

·         Kano’en vereist een actie van het hele lichaam en benut uw coördinatie optimaal.

·         De sport is vooral op beleven gericht, maar kan ook een wedstrijd omvatten.

·         Kanovereniging Dolfijnen staat bekend als een gezellige vereniging. Je treft er je vrienden.

Kanovereniging Dolfijnen is vooral recreatief gericht. Iedereen vaart op eigen niveau en volgt een eigen vaartraject. Begeleiding is mogelijk als dat wordt gewenst, maar verder kunt u alles zelf – en ook samen - regelen.
Het ledenbestand varieert dan ook van gezinnen met jonge kinderen tot ouderen. Ons oudste lid is 84 jaar! Ieder lid heeft een eigen sleutel en dus kan iedereen op zelf gekozen momenten van deze sport genieten. Er wordt veel georganiseerd, maar u heeft alle vrijheid om daaraan wel of niet aan deel te nemen. U kunt ervoor kiezen alleen of met een partner te gaan varen of een eigen groepje te vormen. Ons advies is - uit veiligheidsoverweging – om liefst met minimaal twee personen te gaan varen. U kunt een eigen kajak stallen of er een huren. Als lid kunt aan de georganiseerde activiteiten deelnemen. Onze clubavond is de vrijdagavond. Er zijn die avond lessen en een keer in de maand is er een gezamenlijke maaltijd die op vrijwillige basis door één van de leden wordt verzorgd. Dat voor de prijs van slechts drie euro. Daarnaast worden er vele tochten en kampen georganiseerd, zijn er theorieavonden over diverse onderwerpen en enkele ‘niet vaar’-activiteiten, zoals een barbecue, wandelingen, klusdagen en jeugdactiviteiten.

Het zomerseizoen loopt van april t/m september. Het winterseizoen van november t/m maart. Tijdens het winterseizoen kan elke zondag gebruik worden gemaakt van het zwembad de Sypel. Van 9.00 uur tot 10.00 uur werkt men aan technieken, wordt er gezwommen of worden de contacten bijgehouden. Voor wie wil afsluitend is er een bakje koffie of thee op de vereniging. Ook in de winter wordt er nog al eens een tocht gevaren voor mensen die hier behoefte aan hebben.

De vereniging beschikt over diverse huurkajaks, met daarbij behorende spatzeilen, peddels en zwemvesten. Ook zijn er door leden enkele anoraks (wind/waterjack) en long-johns (neopreenpak) gedoneerd. De vereniging beschikt ook over enkele tweepersoonskajaks, leuk om bijvoorbeeld samen met uw partner of maatje de sport te beoefenen.

 

Wat heeft u nodig om met deze sport te beginnen?

·         Een zwemdiploma

·         Kleding dat niet zwaar wordt in combinatie met water. Denk hierbij aan een trainingsbroek of een legging, geen spijkerbroek. Een lang of kort t shirt en een dun jack of trui. Dit alles afhankelijk van de weersomstandigheden.

·         Eventueel regenkleding tegen wind en opspattend water.

·         Waterschoenen of gympen die nat mogen worden.

·         Een handdoek en droge kleding voor na die tijd.


Wat kost u deze sport?

Als beginner kunt u gebruik maken van huurmateriaal. U krijgt alle tijd om uit te proberen of deze sport iets voor u is. Bij aanschaf van eigen materiaal variëren de kosten. Nederland heeft een zeer grote kanodealer, Arjan Bloem. Hier kunt u tegen elk budget slagen voor een geschikte uitrusting. Ook tweedehands is veel mogelijk, zowel binnen als buiten de vereniging. U kunt advies van ons krijgen zodra u zelf een kajak of materiaal wilt aanschaffen.

Het lidmaatschap bedraagt per jaar (maar u kunt ook per maand betalen) en voor een persoon per adres: € 52,90. Voor twee of meer personen per adres: €105,80. Dit ongeacht hoeveel gezinsleden er verder lid van de vereniging zijn. De huur van een kajak is per jaar: €36,00. De contributie van de kanobond is per jaar en tot 18 jaar €8,50, voor een senior lid €22,00, samenwonend €29,00, gezin €34,00. Eenmalige bijkomende kosten: Inschrijfgeld € 2,25 en borg sleutel: € 12,50.
Voor verdere informatie over prijzen, statuten, en andere vragen kunt u terecht op onze website
www.kvdolfijnen.com  of neem contact op met het secretariaat: Kano Vereniging Dolfijnen, t.n.v. secretaresse Coringe Kwakman, Dr. Scheurerlaan 32, 3853 KB Ermelo.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kanovereniging Dolfijnen in Harderwijk? Kom dan eens langs om vrijblijvend en gratis kennis te maken op onze nieuwe locatie. Na 46 jaar zijn wij sinds november 2013 te vinden aan de Strekdam 51, naast het strand van het Dolfinarium. In April 2014 starten we daar voor het eerst ons buitenseizoen. Het is een locatie met een geweldig uitzicht en met water voor de deur en dat alles dichtbij de te realiseren plannen voor het beeldbepalende Waterfront. Als alles af is peddelen we met de kajaks tussen de woonwijken door het vrije water op. Vaart u mee? Ook in 2015 en 2016 van harte aanbevolen.

 © Copyright 2009, alle rechten voorbehouden - OldAction - E. Timmers