Oriëntatie voor 3e en 4e jaars MBO & HBO
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Eerste oriëntatie voor 3e en 4ejaars mbo en hbo studenten op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl

Lees- en planniveau 1-2 voor 3e & 4ejaars mbo en hbo- studenten. 
OLDACTION probeert mbo (CIOS, Recreatie en Sport & Bewegen) en hbo- opleidingen die onder andere actief (kunnen) zijn op het werkgebied 55-plus Sport & Leefstijl in deze site en  publicaties, te interesseren. We hopen dat ze het een plaats in hun programma geven. In een aantal opleidingen gebeurt dat ook. Ons voorstel aan hen is te vinden bij WERKWIJZE, ‘Samenwerking met mbo & hbo – opleidingen’.
In veel opleidingen is het mogelijk om in de ‘vrije ruimte’ (bijvoorbeeld van een minor in het HBO) een eigen onderwerp te kiezen. Maar ook tijdens je beroepsloopbaan zou je interesse kunnen krijgen in dit werkgebied. Voor aanstaande vakleraren LO ligt dat trouwens ook het meest in het verlengde van hun opleiding. We hopen dan dat je dan van onze site-informatie gebruik gaat maken.


Tips voor een eerste indruk
Zoek op de site www.oldaction.nl  bij WERKWIJZE OA-CLUB, voor MBO'ers: 'Zoeklicht op 55-plus Sport & Leefstijl' .
Voor HBO'ers bij WERKWIJZE OA-CLUB: ‘Sociale innovatie voor de 55-plusser op het gebied van ‘Sport & Leefstijl’
Bij LEESWIJZER / NIEUWSBRIEF kun je de eigen zoektocht vervolgen.

Onderstaand zijn twee infoboeken voor derde of vierdejaars studenten opgenomen die gratis kunnen worden gedownload. Een MBO en een HBO-versie van respectievelijk 99 en 111 A-viertjes tekst inclusief (mogelijke) taken. Het infoboek geeft een complete eerste oriëntatie op de sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl op dit werkgebied.


MBO-versie juni 2014…..
pdf bestand                         HBO-versie juni 2014 ….. pdf bestand


Voor nadere toelichting kan ook naar ons worden gemaild via
info@oldaction.nl  of gebeld 0341 554571.

Bij WERKWIJZE, ‘Experts over Leefstijl, Sporten en Ontwikkelen’, tref je eveneens gratis te downloaden bestanden van publicaties op het gebied van (de didactiek van) de Lichamelijke Opvoeding, sportdidactiek en ontwikkelingsonderzoeken. Misschien leerzaam voor je huidige studie.

 

Sociale innovatie op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl

De tijd is rijp voor een sociale innovatie op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl. De nieuwe generatie - geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – verlangt daarnaar. Deze generatie heeft, door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving, een fysiek en mentaal actieve c.q. ondernemende leefstijl ontwikkeld die tegelijk ook op gezond en zinvol leven is gericht. Ze wil hiermee ‘midden in de samenleving (blijven) staan’ en actief participeren in clubs, netwerken of leefgemeenschappen. ‘Gezond’ richt zich vooral op welbevinden door sociale contacten, het beïnvloeden van omgevingen en gezond leven. ‘Zinvol’ richt zich op een evenwichtige verdeling van activiteiten en taken op leefgebieden als werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling. Deze leefstijl heeft twee dominante kenmerken: 1 (dagelijks) veel en gevarieerd bewegen en sporten, 2 alleen en samen, beleven, leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen is de behoefte om te presteren in de toekomst. Dat doe je door te investeren in jezelf, in de relaties met anderen, in omgevingen en in het inspireren van anderen.
De activiteit en de ‘wijze van deelnemen’ aan 55-plus bepalen voor deze generatie samen de beleving. Door samenwerking kan iedereen van elkaar leren. Met onderlinge verschillen in niveaus en interesses wordt in deze 55-plus clubs rekening gehouden. Deze zelfstandig functionerende, sportclubs, studie- of ontwikkelclubs en culturele- of hobbyclubs zijn en worden de ruggengraat van de samenleving. Deelnemers, kartrekkers, coördinatoren en leefstijlcoaches samen zorgen voor een rijk palet aan mogelijkheden op maat en persoonlijk optimale invulling.


Neem de 55-plus sportclubs. Vanaf eind jaren zestig tot heden verschuift de sportontwikkeling in Nederland voor deze doelgroep van het vrijwel uitsluitend op competitie-, selectie- en maximaal presteren gerichte sporten, naar het meer op recreatie, beleving, onderling en optimaal presteren gerichte sporten. Het graag sportgericht bezig willen zijn, herken je in de van de wedstrijdsport afgeleide sportvormen zoals floorball (hockey), pickleball (tennis), streetbasketball (basketbal) indoorbase-/softball. Minisportvormen, waarbij (spel)sportregels op de mogelijkheden van de doelgroep en van de individuele sporter worden afgestemd. Door flexibele toepassing van regels ontstaat sport op maat. Als je bedoeling bij het bewegen een ‘sportbedoeling’ is, zoals wandelen om het wandelen of hard fietsen, is er sprake van ‘sport(en)’. Sportgericht en op maat werken is in een 55-plus sportclub de eerste ontwikkelingsfase.

Door sport(club)ervaring, beter onderwijs en activerende werkorganisaties, heeft de nieuwe generatie nu een sterk zelfregelende en zelf ontwikkelende houding. Dat merk je binnen een sportvereniging of commerciële sportorganisatie (bv. een sportschool), maar vooral bij de vorming van een private sportclub. Bij de keuze voor een club zal de 55-plus sporter vooral kijken naar de activiteit en met name ook naar de wijze van deelnemen’. Het zelf samen regelen, ontwikkelen en het goed met (verschillen in de mogelijkheden en interesses van) elkaar omgaan staat centraal en motiveert. Naast het op maat en zelfstandig functioneren, is er ook behoefte aan optimaal presteren. Dat houdt in: (1) Samen beleven, leren en ontwikkelen op een gecombineerd fysiek en mentaal gebied en (2) Met een inspanning op driekwart van je persoonlijk maximale motorische (wandelen, basketballen) en mentale (leer- en ontwikkelervaringen) coördinatie. Je ‘matig intensief’ inspannen dus. De aard van een activiteit bepaalt wat die motorische, sociale en mentale inspanning is. 

Al ouder wordend zal het sporten steeds meer en beter plaatsvinden in een mixgroep van mannen en vrouwen, die verschillen in niveau en mate van gezondheid. Ook samen met sporters die fysieke beperkingen (chronische ziekten) hebben. Je in een club optimaal inspannen en samen beleven en leren is de tweede ontwikkelingsfase. Het zelfstandig jezelf op sportgebied ‘ontwikkelen of leren hoe te leren’ is een derde fase.  Dagelijks sporten, actief zijn en jezelf op vele gebieden ontwikkelen draagt al bij aan gezondheid. Als dat ook nog eens in een club, op maat, optimaal en zelfstandig regelend en ontwikkelend gebeurt, is dat allemaal nog gezonder.


OldAction als 'club' en als 'beweging' 

Het zelf vormen van zelfstandige of private sportclubs is (nog) ‘nieuw’. Vanaf 2009 is het landelijk in opmars. Professionals (vakleraren lichamelijke opvoeding, (CIOS, S&B-)sporttrainers of MBvO-ouderenbegeleiders) kunnen dat verder stimuleren.

 OldAction, een ‘club’ van professionele vrijwilligers, brengt deze beweging door en voor de nieuwe generatie ouderen op gang en promoot het ‘nieuwe’ sporten en leven. We zien het als een sociale innovatie die van ‘bovenaf’ (via opleidingen en branche- of belangenorganisaties op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl) en van ‘onderop’ (via coördinatoren, kartrekkers en leefstijlcoaches) wordt gestimuleerd. Visie en missie in theorie en praktijk, zijn beschreven op de site www.oldaction.nl  . 
Voor de ontwikkeling van OLDACTION c.q. de sociale innovatie van ’55-plus Sport & Leefstijl’ zie opzet en rapportage van het ontwikkelingsonderzoek van 2010 tot medio 2016 bij OA-WERKWIJZE.

 

Dr. Edwin Timmers, projectleider OldAction