Slim leren hoe te leren spelen of sporten
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Schema’s, werkpatronen en vuistregels voor het zelfstandig leren en ontwikkelen 


In het project 'Actief leren onderwijzen' zijn in de periode 1999 tot en met 2010 veel publicaties verschenen met toepassingen voor de lessen lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs en opleidingen voor vakleraren lichamelijke opvoeding. Deels ook toepasbaar in de (jeugd)sport. U treft deze publicaties hierna aan. Lees- en praktijkniveau 2 voor kartrekker en medesporters.

Schrijverscollectief H(anze)I(nstituut voor)S(portstudies). Anne-Sophie Kok,  Wim van der Mark, Martje van der Meer, Dinant Roode & Edwin Timmers. Kern van deze publicatie is: het zelf ontwikkelen van spelen of sporten. De hoofdstukken zijn over drie pdf-bestanden verdeeld. Het geheel is een concept. Te downloaden: pdf-SPELO-dl.1 , pdf-SPELO-dl.2 , pdf-SPELO-dl.3
SPELO - maar ook de hierna genoemde bestanden - is/zijn geschreven voor (aanstaande) vakleraren Lichamelijke Opvoeding en gaan over didactisch handelen. De informatie is ook voor bewegingswetenschappers relevant. De beschreven 'schema's, werkpatronen en vuistregels' vormen de basis voor het leren bewegen of sporten en later voor 'te leren hoe te leren' ofwel ontwikkelen. Het is kennis die toegepast wordt.  
Wie zich didactisch (verder) wil scholen kan alle - en onder andere de volgende - pdf-bestanden bij WERKWIJZE OA CLUB  raadplegen: 
Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen . 

Alle bestanden en de meeste teksten van deze site vormen samen het concept 'Actief leren onderwijzen' - op basis van projecten en publicaties tot 2010 - én de basis van 'Actief (be)leven, leren, ontwikkelen'.......

*Timmers, E. (Red.) (2005), 'Actief leren onderwijzen. Activerende didactiek voor meer gemotiveerd en actief leren bewegen en sporten'. Haarlem: De Vrieseborch. Kern: ontwerpen van activerende leeromgevingen LO voor VO-leerlingen. Informatief bij de link SPORT ONTWIKKELEN. De hoofdstukken zijn over de drie bestanden verdeeld. Het is een ongewijzigde concepttekst. Boek is niet meer in de verkoop. Te downloaden bestanden: pdf-ALO1-dl.1, pdf-ALO1-dl.2, pdf-ALO1-dl.3.

*Timmers, E. & M.J. Mulder (2006), Didactiek voor Sport en Bewegen. Baarn/Haarlem: Tirion/ De Vrieseborch. Kern: actief leren en onderwijzen voor vakleraren LO en actief leren en coachen bij het sporten door sporttrainers. Informatief bij de link SPORT ONTWIKKELEN. De hoofdstukken zijn over vier bestanden verdeeld. Een ongewijgde concepttekst. Boek is niet meer in de verkoop. Bestanden zijn in te zien of te downloaden: pdf-BDO-dl.1, pdf-BDO-dl.2, pdf-BDO-dl.3pdf-BDO-dl.4.

*Timmers, E. (2007). 'Voor applaus moet je het niet doen! Ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen!' Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Kern: actief samen ontwikkelen op het gebied van Sport & Leefstijl. De hoofdstukken zijn over de vier bestanden verdeeld. Het is een ongewijzigde concepttekst. Boek is niet meer in de verkoop. Bestanden zijn in te zien of te downloaden: pdf.-TAR-dl.1, pdf-TAR-dl.2, pdf-TAR-dl.3, pdf-TAR-dl.4. 

Het ontwikkelingsonderzoek is beschreven bij WERKWIJZE OA-CLUB & ACTIEVE LEEFSTIJL .....  
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 1- Opzet en resultaten van 1999-2010. 
'Actief leren Onderwijzen' is als project en concept in de periode 1999 tot 2010 ontwikkeld voor het onderwijs (lichamelijke opvoeding bij het voortgezet onderwijs), (jeugd)sport en hbo-opleidingen voor vakleraren LO. Meerdere ontwikkelingsonderzoeken en -projecten zijn door professionele teams van ontwikkelaars(-onderzoekers) uitgevoerd. Dit geheel vormt in vervolg hierop de basis voor ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’. Lees- en fundamenteel/planniveau 2.